Kemian opetuksen päivät 2012

maanantaina 23. huhtikuuta 2012 | | Ei kommentteja

Toistasataa kemian opettajaa ja kemian opetuksesta kiinnostunutta kokoontui 13.–14.4.2012 Ouluun seitsemänsille valtakunnallisille Kemian opetuksen päiville oppimaan uutta, saamaan ideoita kemian opetukseen ja tapaamaan kollegojaan. Päivien teemana oli Katse tulevaisuuteen.

Tapahtuman aluksi kuultiin Elsi Tornin luento maailmanlaajuisesti uudistuvasta kemikaalilainsäädännöstä ja sen vaikutuksista kemikaalien turvalliseen käyttöön koulussa. Tutuiksi tulivat lyhenteet REACH, GHS ja CLP sekä uudet kemikaalien varoitusmerkit.

Oulun seudun ammattikorkeakoulun moderneissa tiloissa järjestetyn tapahtuman ohjelmassa oli lisäksi kolmisenkymmentä työpajaa mm. molekyyligastronomiasta, analyysilaitteista kemian opetuksessa, vedenpuhdistuksesta, historiallisesta lähestymistavasta kemian opetuksessa, oppilaiden motivaatiosta opiskella kemiaa sekä sähköisistä kemian oppimisympäristöistä ja visualisointimahdollisuuksista.

Iltajuhla järjestettiin Tiedekeskus Tietomaassa, jossa oli mahdollisuus ruokailun lomassa ihastella upeita maisemia näkötornista ja tutustua perusnäyttelyyn sekä kokeilla lapsille ja nuorille suunnatun toiminnallista matematiikkaa sisältävän Bagdad-näyttelyn aktiviteettejä.

Tapahtuman päätteeksi kuultiin opetusneuvos Tiina Tähkän luento tieto- ja viestintäteknikan tarjoamista mahdollisuuksista oppimisen arvioinnissa sekä Kemianteollisuuden koulu-coachin Riitta Talvenlahden luento kemiaan perustuvasta liiketoiminnasta Suomessa nyt ja tulevaisuudessa.

Maksuttoman tapahtuman järjestelyistä vastasivat yhteistyössä OuLUMA-keskus, Oulun yliopisto, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Oulun seudun ammattiopisto, MAOL – Oulun seutu ry, Pohjois-Suomen kemistiseura ry ja Tiedekeskus Tietomaa sekä Valtakunnallisen LUMA-keskuksen Kemian opetuksen keskus Kemma. Päivien annista julkaistaan perinteiseen tapaan yleis- ja tutkimusartikkeleita sisältävä kirja vuoden 2012 aikana.

Päivien luentokalvoja ja työpajojen materiaaleja on koottu OuLUMA-portaaliin:

  1. Päivien materiaalit

Tiina Komulainen toimii OuLUMA-keskuksen projektikoordinaattorina. Koulutukseltaan hän on matematiikan ja fysiikan aineenopettaja.

Ei kommentteja artikkelille “Kemian opetuksen päivät 2012

Kirjoita kommentti