Alka-kurssi – Pohjoismaiden välistä yhteistyötä

29.5.2012 |

Minä ja Mikko oltiin tänä vuonna järjestämässä Alka-kurssia Oulussa. Kurssille osallistui aineenopettaja- ja luokanopettajaopiskelijoita ja heidän opettajiaan Pohjoismaista.

Kurssin tämänvuotisena aiheena oli kaupunkiympäristö ja sen tutkiminen Oulussa. Alka on osa Pohjoismaiden välistä Nordplus-verkostoa. Nordplus on Pohjoismaiden ministerineuvoston ohjelma, jonka tavoitteena on vahvistaa ja kehittää Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä ja luoda yhteinen koulutusalue Pohjoismaihin ja Baltian maihin. Lisäksi tavoitteena on muun muassa lisätä kiinnostusta pohjoismaisiin kieliin, edistää vastavuoroista Pohjoismaiden ja Baltian maiden kielten ja kulttuurien ymmärrystä sekä tukea elinikäistä oppimista.

Alkan tavoitteena on kehittää luonnontieteiden opetusta opettajankoulutuksessa ja peruskoulussa. Alkan tavoitteena on myös lisätä oppijoiden kiinnostusta luonnontieteitä kohtaan sekä edistää Pohjoismaiden koulujen ja opettajankoulutuslaitosten välistä yhteistyötä. Alkaan kuuluu opettajankoulutusyksiköitä Reykjavikista Islannista, Torshavnista Färsaarilta, Nuukista Grönlannista, Telemarkista Norjasta, Jellingistä Tanskasta, Rovaniemeltä ja Oulusta Suomesta sekä Mälmösta Ruotsista. Kurssiin osallistuu vuosittain noin 20-25 henkilöä, joista puolet on opiskelijoita ja puolet opettajia.

Oulussa järjestetyllä Alka-kurssilla tutkimuksen kohteina olivat sekä luonnonympäristö että rakennettu kulttuuriympäristö niin paikallistasolla kuin kansainvälisestikin tarkasteltuna. Kurssilla tutkittavia ilmiöitä ja tutkimuskohteita olivat muun muassa maaperä ja sen vaikutus kasvillisuuteen, puurakentaminen Pohjoismaissa, luontokoulutoiminta Oulussa ja maankohoaminen.

Kurssi alkoi sunnuntaina yliopiston, biologian ja maantieteen laitosten sekä opettajankoulutusyksikön esittelyllä. Tämän jälkeen maistelimme ruokia eri Pohjoismaista. Maanantaina aloitimme työskentelyn ulkona. Tutkimme maannosta, patsaita ja arboretumia Ainolanpuistossa. Vierailimme myös Tietomaassa ja teimme korttelitutkimusta Oulun keskustassa. Tiistaina suuntasimme Nallikariin, jossa tutkimme maannosta, tunnistimme lintuja ja tutkimme kasvillisuutta. Iltapäivällä vierailimme kasvitieteellisessä puutarhassa ja sen jälkeen kokeilimme suggestopediaa Suomen maisema-alueiden opettamisessa.

Keskiviikkona tutustuimme Pohjois-Pohjanmaan museoon ja eläinmuseoon. Lisäksi opiskelijat esittelivät puurakentamista omissa maissaan. Torstaipäivä kului vierailulla Timosenkosken luontokoululla ja Hönttämäen koululla. Tästä päivästä sekä me opettajat että kurssilaiset pidimme erityisen paljon. Perjantai oli kurssin viimeinen päivä, ja se kului yhteenvetojen tekemiseen ja esittämiseen, sekä kurssin arviointiin.

Kurssi oli hyvin intensiivinen, päivät olivat pitkiä ja tekemistä oli paljon. Kurssille osallistujat olivat todella mukavia ja sosiaalisia ihmisiä, ja meillä oli todella mukavaa ja hauskaa heidän kanssaan. Olen osallistunut monille kenttäkursseille mutta tämä oli ensimmäinen kerta kun olin kenttäkurssilla opettajana. Kokemus oli todella opettavainen. Uuden oppimisen lisäksi sain uusia ystäviä ja yhteyksiä Pohjoismaihin. Eiköhän tässä oteta lento esim. Islantiin heti kun on sen verran ylimääräistä rahaa! :)

-Suvi

Ei kommentteja artikkelille “Alka-kurssi – Pohjoismaiden välistä yhteistyötä

Kirjoita kommentti