MAOL ry: kannanotto yo-kokeiden pistesuosituksista

maanantaina 3. syyskuuta 2012 | | Ei kommentteja

Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry:llä on ollut jo vuosikymmenien ajan tapana kokoontua pohtimaan ylioppilaskirjoituksiin liittyvää valmistavaa arviointia opiskelijan näkökulmasta kunkin oppiaineen ylioppilaskokeen jälkeisenä päivänä. Työryhmän opettajajäsenet ovat tarkastelleet edellisenä iltana opiskelijoidensa suorituksia ja haravoineet tyypillisimpiä virheitä ja ratkaisuja. Tehtävien vaativuustasoa ja tulkintaa on arvioitu opiskelijan näkökulmasta. Opettajajäsenet pisteitystyöryhmässä edustavat hyvin erilaisia, maantieteellisesti eri puolilta maata olevia ja pääasiallisesti tavallisia kouluja.

Ensisijaisen tärkeää on ymmärtää, että työryhmän laatima pistesuositus ei sido ylioppilastutkintolautakuntaa mitenkään. Vallitsevan käytännön mukaan opettajajäsenet ovat esittäneet ylioppilastutkintolautakunnan edustajille esitarkastuksen perusteella saamiaan näkemyksiä tyyppivirheistä, vaativuustasosta ja tehtävänantojen tulkinnoista. Ylioppilastutkintolautakunnan edustajia kuullaan ja he esittävät omat alustavat näkemyksensä valmistavasta arvioinnista. Pisteitystyöryhmä laatii arviointiohjeet, joissa kerrotaan, kuinka paljon mistäkin tyypillisestä virheestä suositellaan pisteitä vähennettävän. Tämän ansiosta opettajien valmistavassa arvioinnissa suuntaviivat yhtenäistyvät, ja opiskelijoiden näkökulma sekä oikeusturva yhtenäisestä arvioinnista kansallisella tasolla tulee huomioitua kattavasti.

Edellä selitetystä käytännöstä on valitettu Eduskunnan oikeusasiamiehelle syistä, joita koulussa toimivien opettajien ja liiton näkökulmasta on vaikea ymmärtää – esimerkiksi tasapuolisuuden puute, viran väärinkäyttö jne. Se, että toiminta on ollut ”kaupallista” eli pistesuosituksista on otettu suunnilleen tuotantokustannuksia vastaava maksu, johtuu siitä, että jokainen, myös MAOL ry:hyn kuulumaton opettaja tai koulu voi niitä ostaa. Täten toiminta on ollut MAOL:n jäsenten, yleisen oikeusturvan ja yhtenäisen arvioinnin kannalta oikeudenmukainen.

Jos tästä hyväksi havaitusta käytännöstä luovutaan, heikentää se opiskelijoiden oikeusturvaa. Pistesuositusten puuttuminen vaikeuttaa valmistavaa arviointia ja heikentää sen laatua. Ylioppilastutkintolautakunnan työ lisääntynee esimerkiksi sen takia, että toista tarkastajaa tarvitaan useammin. Kustannukset kasvavat ja loppujen lopuksi opiskelija joutuu maksamaan enemmän ylioppilaskokeeseen osallistumisesta.

MAOL ry vetoaa opetusviranomaisiin, että hyvää käytäntöä ei muutettaisi huonommaksi. Tämä periaate pätee varmasti kaikessa uudistamisessa. Asia koskee myös muita pedagogisia ainejärjestöjä.

Maol ry:n kannanotto, julkaistu 28.8.2012

Lisää aiheesta:

Eduskunnan oikeusasiamiehen tiedote

Eduskunnan oikeusasiamiehen päätös

OAJ:n kannanotto


MAOL ry on matemaattisten aineiden opettajien liitto, joka harjoittaa julkaisu- ja koulutus- ja tiedotustoimintaa.

Ei kommentteja artikkelille “MAOL ry: kannanotto yo-kokeiden pistesuosituksista

Kirjoita kommentti