Tuloksia MAOL:n CAS-kyselystä

torstaina 4. lokakuuta 2012 | | 2 kommenttia

MAOL halusi selvittää, miten CAS-uudistus on otettu vastaan lukioissa ja millaisia vaikutuksia opettajat uskovat sillä olevan lukion matematiikan opetukseen pitkällä tähtäyksellä. Niinpä MAOL laati ja toteutti yhteistyökumppaniensa kanssa kyselyn verkossa keväällä 2012.

Kysely oli lukion opettajien lisäksi suunnattu myös didaktikoille, alan tutkijoille jne. Vastaajia kyselyssä oli 102 henkilöä, joten sitä voidaan pitää hyvin kattavana. MAOL toivoo vilkasta keskustelua kyselyn pohjalta.

Tähän mennessä MAOL on julkaissut alla olevan tiivistelmän kyselyn keskeisistä tuloksista. Myöhemmin julkaistaan tiivistelmä sanallisista vastauksista sekä mahdollisesti tilastollista analyysiä. Osoitteesta http://avoinmedia.net/CAS/ löytyvissä liitteissä on tarjolla tarkemmat tiedot, jotka ovat olleet myös tämän yhteenvedon pohjana.

Yhteenveto lukio-opettajien vastauksista:

Noin 80 % opettajista on opetuksessaan huomioinut jo 90-luvun alusta saakka hyväksytytyt graafiset laskimet ja 60 % opettajista on nyt kehottanut oppilaita hankkimaan uudet CAS-laskimet.

Noin 75 % opettajista tulee jatkossa huomioimaan opetuksessan CAS-laskimet, noin 4 % ei aio huomioida ja 21 % ei osannut vielä sanoa.

Vain noin 6 % kouluista lainaa koulun omia laskimia oppilaille siten että jokaisella pitkän matematiikan opiskelijalla on CAS-laskin käytössään.

Noin 67 % opettajista kokee tarvitsevansa lisää koulutusta CAS-laskimen käytössä.

Noin 63 % opettajista koki, että kevään 2012 matematiikan yo-kokeen pisteytysohjeen CAS-linjaukset eivät olleet onnistuneet oppilaan oikeusturvan kannalta.

Samoin noin 70 % opettajista koki, että kevään 2012 pisteytysohjeen CAS-linjaukset eivät olleet onnistuneet käytännön opetustyön kannalta lukiossa.

Yhteenveto kaikkien vastanneiden (lukio-opettajien lisäksi mukana tutkijat, peruskoulun opettajat ja korkeakoulun opettajat) vastauksista:

Noin 75 % vastanneista haluaisi, että CAS-laskinten vuoksi matematiikan yo-kokeesta tulisi tehdä kaksiosainen, josta ensimmäinen osa tehdään ilman apuvälineitä.

Vain noin 27 % vastanneista uskoo, että CAS-laskinten käyttö mahdollistaa sen, että jää enemmän aikaa matematiikan luonteen, perustelujen ja todistamisen opettamiseen.

Noin 70 % vastanneista pelkää, että CAS-laskimet lisäävät oppilaiden välistä eriarvoisuutta.

Alle 40 % vastanneista uskoo, että CAS-laskinten salliminen on hyvä asia lukion matematiikan opetuksen kannalta.

Kuitenkin jopa 46 % vastanneista positiivisesti uskoo, että CAS-laskimet edistävät uusien opetusmenetelmien / uuden pedagogiikan käyttöönottoa lukiomatematiikassa.

MAOL:n johtopäätökset

– Oppilaiden tasa-arvoisuus pitää paremmin varmistaa sekä CAS-laskimen käyttäjien että ilman CAS-laskinta laskevien kannalta.
– Matematiikan yo-koe pitää uudistaa.
– Opettajien pedagogista täydennyskoulutusta (ei pelkästään teknistä näppäilytekniikkaa) aiheesta on lisättävä.


Mika Setälä on Lempäälän lukion matematiikan ja tietotekniikan lehtori.

2 kommenttia artikkelille “Tuloksia MAOL:n CAS-kyselystä

  1. Onko tuohon maolin alkuperäiseen julkaisuun olemassa linkkiä tms.?

    Eveliina Hietakymi | keskiviikkona 16. lokakuuta klo 19:42 #

  2. CAS-kyselyn tulokset on julkaistu alunperin Facebookissa MAOL eKerhossa. https://www.facebook.com/groups/155873227301/permalink/10151183295432302/

    Heli Vaara | torstaina 17. lokakuuta klo 10:10 #

Kirjoita kommentti