Apinat kannustavat lapsia matematiikan pariin!

maanantaina 19. marraskuuta 2012 | | Ei kommentteja

Koulumaailma on murroksessa, kun oppimisympäristöt laajenevat huimaa vauhtia perinteisten luokkahuoneiden ulkopuolelle ja teknologinen kehittyminen avaa opetukselle uusia mahdollisuuksia. Uusia sähköisiä opetusvälineitä ja oppimisympäristöjä otetaan käyttöön jatkuvasti. Sähköiset opetusvälineet tukevat oppimisen eriyttämistä ja tekevät lähes intuitiivisesti tietotekniikkaa käyttävien nuorten diginatiivien oppimisesta entistä kannustavampaa ja mielekkäämpää.

Matematiikkaa apinamaailmassa

Marraskuun ensimmäisenä päivänä julkaistiin uusi suomalainen matematiikan oppimissovellus, jonka avulla lapset voivat harjoitella matematiikkaa värikkäässä apinamaailmassa. Internetissä tietokoneen tai tablettitietokoneen avulla käytettävän, pedagogisesti laadukkaan 10monkeys.com-matematiikkasovelluksen avulla lapsi voi harjoitella matematiikan perustaitoja hauskassa, pelillisessä ympäristössä. Navigointi on loogista ja  ohjelmisto helppokäyttöinen. Ohjelma on suunniteltu käytettäväksi alakouluissa, mutta sen avulla voi harjoitella matematiikkaa helposti ja hauskasti myös kotona.

Kuva: Susanna Lehto

Sympaattiset apinahahmot johdattavat lapset pelillisen oppimisen avulla erilaisten ja eritasoisten tehtävien pariin. Sovellus sisältää yli 200 tehtävätyyppiä seitsemästä eri aihealueesta, joita ovat  numeroiden ymmärtäminen, yhteen- ja vähennyslasku, jako- ja kertolasku, rahatehtävät sekä sanalliset tehtävät. Eri lukukategorioissa on erilaisia kiinnostavia  teemoja.  Luvuilla 0–10 lasketaan viidakkoympäristössä, 0–20 rantamaisemissa, 0–100 safarilla ja 0–1000 avaruudessa. Opetussisällön sovellukseen on suunnitellut pitkään matematiikan oppimateriaalien parissa työskennellyt Lisen Häggblom ja sitä on kehitetty käyttäjien ehdoilla yhteistyössä suomalaisten alakoulujen ja yliopistojen kanssa.

Korkealaatuista sisältöä pelillisessä ympärisössä

10monkeys yhdistää korkealaatuisen sisällön pelilliseen ympäristöön, joka hyödyntää toimivaa ja nykyaikaista tekniikkaa. Pelillisen oppimisen kautta lapsi oppii huomaamattaan vaikeitakin asioita. Kun oppiminen tuodaan niihin tietoteknisiin ympäristöihin ja laitteisiin, joita pienetkin oppijat nykyisin käyttävät ongelmitta, parantaa se oppimismotivaatiota.

Sovellus motivoi kokeilemaan itse ja tekee matematiikan harjoittelusta ja harjoitusten toistamisesta mielekkäämpää. Se myös palkitsee oppilaan oikeista vastauksista ja leikkimielisen tuloskortin avulla voidaan seurata käyttäjän apinatasoa ja kerättyjä arvomerkkejä.

Kuva: Mikko Kelloniemi

Sen lisäksi, että ohjelmisto antaa oppijalle välittömän, kannustavan palautteen, tarjoaa se opettajalle mahdollisuuden seurata kunkin oppilaan kehitystä. Oppimisympäristö on suunniteltu siten, että opettajat pystyvät oman graafisen tilastosivunsa avulla helposti seuraamaan oppilaidensa etenemistä ja tarkastelemaan oppimistuloksia yksittäisen oppilaan, yhden luokan tai koko koulun tasolla. 10monkeys.com mahdollistaa myös tuntitehtävien ja kotiläksyjen määrittelyn oppilaan taitojen mukaan. Sovelluksen matikka-apinat sopivat myös hyvin erityisopetuksen tarpeisiin.

10monkeys.com avaa oven uudelle tavalle harjoitella matematiikkaa!

Oppimisympäristöä on mahdollista kokeilla ilmaiseksi sivulla www.10monkeys.com, minkä jälkeen sen voi tilata koti- tai koulukäyttöön helposti ja vaivattomasti samasta osoitteesta. Sovellusta kehitetään jatkuvasti ja kehityksessä otetaan vahvasti huomioon käyttäjien toiveet ja palautteet. Teknologian tarjoamia mahdollisuuksia pyritään hyödyntämään yhä laajemmin tulevaisuudessa ja uusia, motivoivia tehtäviä lisätään jatkuvasti!

 


Aura Dufva toimii projektikoordinaattorina 10monkeys.com:ssa.

Ei kommentteja artikkelille “Apinat kannustavat lapsia matematiikan pariin!

Kirjoita kommentti