Kadonnutta tietoa etsimässä

”No ku ei niitten kans voi oikeen mittään tehä. Ne on niin pieniä…” Tällaisen perustelun kuulee usein puhuttaessa alle kouluikäisten lasten opetuksesta, etenkin kun kyseessä on pienten lasten tiedekasvatus.

Varhaiskasvatuksen piirissä on kuitenkin jo kauan tiedetty lapsen synnynnäinen kiinnostus ympäristöään ja siihen liittyviä ilmiöitä kohtaan. Tutkiva mieli on läsnä lapsen arjessa joka hetki. Tiedekasvatus luo pohjan lasten tutkivalle toiminnalle, liittyipä se sitten ihmisen synnyttämään sosiaaliseen-, rakennettuun- tai luonnonympäristöön.

Tiedeseikkailua Tietomaassa

Marras–joulukuun 2012 aikana Tiedekeskus Tietomaa täyttyi tiedonhaluisista 3–6 vuotiaista lapsista. Tietomaan tarjoamaa virikkeellistä oppimisympäristöä pyrittiin tuomaan tutummaksi myös alle kouluikäisille.

Tiedekeskus Tietomaan ja Oulun yliopiston Varhaiskasvatuksen opiskelijoiden yhteistyöprojektina toteutettiin Kadonneen tiedon arvoitus -tiedeseikkailu. Seikkailussa lapset pääsivät auttamaan maskotti Hemmiä keräämään kadonnutta tietoa. Seikkailuun kuului kolme erilaista teemaa, joista jokainen muodosti oman kokonaisuutensa. Teemoina olivat vesi, liike ja ääni, joihin tutustuttiin lapselle ominaisella tavalla; kokemuksellisesti, kokonaisvaltaisesti ja itse tutkien. Toiminnassa huomioitiin lapsen ikä ja kehitystaso. Toiminta toteutettiin pienissä ryhmissä, jolloin lasta kuultiin ja pystyttiin huomioimaan yksilöllisesti.

Varsinainen seikkailu toteutettiin kiertämällä etukäteen suunnitelluilla toimintapisteillä. Toimintapisteet sijaitsivat Tietomaan näyttelytiloissa sekä tiedeluokassa. Seikkailu koostui yhteisestä aloituksesta, toimintapisteillä kiertelystä sekä yhteisestä lopetuksesta. Hemmi kierteli mukana pisteillä ja seurasi lasten toimintaa.

Tietomaan tietäjä Hemmi

Seikkailujen yhteydessä esiteltiin maskotti: tornin tietäjä Hemmi, jonka kaikki tieto on hänen vanhassa hatussaan. Hemmi on hyvin viisas ja vähän hupsu hahmo, joka tiedettä tehdessään saattaa pudottaa hattunsa. Hatun pudotessa kaikki siinä oleva tieto valuu hukkaan ja lapsia tarvitaan keräämään kadonnut tieto takaisin.

Hemmi oli lapsille mieleinen hahmo ja he ottivat hänet omakseen. Hemmin tarinan kuultuaan lapset eläytyivät seikkailuun, mikä herätti heissä oppimisen iloa ja tuki lapsille ominaista tapaa oppia leikkimällä.

Monipuolista varhaiskasvatusta virikkeellisessä tiedeympäristössä

Palautteiden pohjalta on selvää, että Kadonneen tiedon arvoitus -seikkailujen tapaisille tapahtumille olisi jatkossa tilausta. Tehokkaan markkinoinnin myötä tiedeseikkailut toivat Tietomaahan kaiken kaikkiaan 96 alle kouluikäistä seikkailijaa.

Olennainen osa projektia ja sen kehittämistä olivat lasten näkemykset ja kokemukset toiminnasta. Projekti vahvisti ajatuksen, jonka mukaan tiede kuuluu kaikille – ikään katsomatta. Hyvin suunnitellulla ja ohjatulla toiminnalla pienetkin lapset pääsevät käsiksi tieteellisiin ilmiöihin.


Elisa Haapala, Jenni Jylli, Ville Kaksonen, Anniina Kivimäki ja Sallamari Keto-Tokoi ovat Varhaiskasvatuksen opiskelijoita Oulun yliopistosta.

Ei kommentteja artikkelille “Kadonnutta tietoa etsimässä

Kirjoita kommentti