Kurssilta itseluottamusta ja varmuutta ylioppilaskokeen vaativien tehtävien ratkaisemiseen

torstaina 14. helmikuuta 2013 | | Ei kommentteja

Oulun normaalikoulun opiskelijat saapuvat innostuneina paikalle, vaikka kello on 14.15 perjantai-iltapäivänä. MAA18-kurssin tapaaminen on alkamassa. Koodin perusteella kurssi voi tuntua hurjalta, ja ehkä kurssi sitä onkin, onhan se 18. pitkän matematiikan kurssi. Tällä kurssilla lukiolaiset perehtyvät pitkän matematiikan vaativiin ylioppilastehtäviin.

Vaativien ylioppilastehtävien kurssi järjestetään vuosittain yhteistyössä Oulun yliopiston matemaattisten tieteiden laitoksen ja Oulun normaalikoulun kanssa. Kurssin opettajana normaalikoululla toimii Hellevi Kupila. Yliopiston puolella kurssin asioita hoitaa Marko Leinonen. Lisäksi lukiolaisten pienryhmiä ohjaavat auskultoivat matematiikan aineenopettajaopiskelijat.

Tänä keväänä kurssille osallistuu 14 abiturienttia, jotka ovat kiinnostuneita matematiikasta ja tähtäävät ylioppilaskirjoituksissa korkeampiin arvosanoihin. Kurssille osallistuvat abiturientit Minna Uusimäki, Mikael Juntunen, Antti Koivurova ja Tuomas Soudunsaari kertovat, että kurssi poikkeaa muista lukion kursseista kahdellakin tapaa. Ensiksikin tällä kurssilla vain lasketaan, mitään uutta kokonaisuutta ei opeteta. Toiseksi abiturientit kertovat, että tällä kurssilla kaikki osallistujat ovat todella motivoituneita ja tunneilla kaikki tosiaan laskevat.

MAA18 kurssille osallistuvat Oulun Normaalikoulun abiturientit Minna Uusimäki, Mikael Juntunen, Antti Koivurova ja Tuomas Soudunsaari

Tapaamisia myös lukulomalla

Kurssi järjestetään lukion kolmannen jakson ja lukuloman aikana. Aluksi tapaamisia on harvemmin, mutta lukuloman alkaessa lukiolaiset kokoontuvat pienryhmiin ratkaisemaan vaativia ylioppilastehtäviä jopa kolme kertaa viikossa 1,5 tunnin ajaksi kerrallaan. Tapaamisten lisäksi lukiolaiset tekevät ennakkotehtäviä tapaamisiin ja saavat pohdittavakseen ja ratkaistavakseen myös jokaisessa tapaamisessa uusia haastavia tehtäviä. Kaikkiin tehtäviin he saavat myös oikeat ratkaisut ja tarvittaessa tietysti myös apua.

Minna, Mikael, Antti ja Tuomas kertovat, että eivät vielä oikeastaan ole oppineet mitään uutta, vaan harjoitelleet jo osaamiaan asioita ja ennen kaikkea saaneet varmuutta vaativampien tehtävien ratkaisemiseen. Kaikki pitävät kurssia erittäin hyödyllisenä, koska haluavat menestyä hyvin matematiikan ylioppilaskirjoituksissa. Syyksi kurssille osallistumiseen kaikki kertovat halunsa menestyä hyvin ylioppilaskirjoituksissa. Oikeastaan kurssista saatavalla kurssimerkinnällä ei oikeastaan ole mitään väliä, koska opiskelijoilla on jo koossa tarvittava määrä kursseja ja oikeastaan ylikin. ”Kursseja kertyy helposti paljon, kun opiskelee sekä matematiikkaa, fysiikkaa että kemiaa”, Mikael kertoo. Opiskelijat myös toteavat, että jos mukana olisi kurssimerkinnän takia, sen saisi joltain muulta kurssilta huomattavasti vähemmällä työmäärällä, vaikka tässä kurssissa ei koetta olekaan.

Laskemista kirjoituksia ja tulevaisuutta varten

Opiskelijat kertovat kurssin olevan todella hyödyllinen. Minna kertoo, että tällä kurssilla on joutunut pakottamaan itsensä laskemaan vaikeita tehtäviä, joita ei ehkä muuten olisi laskenut. Minna sanoo myös, että kurssin myötä kynnys tarttua vaikeisiin tehtäviin on laskenut. Mikael puolestaan kertoo saaneensa kurssilta ennen kaikkea itseluottamusta vaativien tehtävien ratkaisemiseen. Muut ovat hänen kanssaan samaa mieltä. Tuomas kertoo, että lukuloman aikana olevissa tapaamisissa, kun päästään kaikkein vaativimpien jokeritehtävien pariin, aletaan sitten hioa tekniikkaa jokeritehtäviä varten.

Vaikka abiturientit eivät olekaan oppineet tällä kurssilla uutta, he kaikki ovat hyvin tyytyväisiä kurssiin. ”Kaikki laskeminen on hyödyksi ja tällä kurssilla rutiinia saa vaikeampiinkin tehtäviin, kun helppoihin sitä on jo.” Minna kertoo. Antti lisää, että ”tämän kurssin jälkeen on varmasti helpompi tarttua vaativiin tehtäviin myös ylioppilaskirjoituksissa.” Muut nyökyttelevät hyväksyvästi päitään.

Lopuksi juttelemme hetken siitä, miksi nuoret haluavat menestyä hyvin matematiikan ylioppilaskirjoituksissa. Minna kertoo hakevansa lääkikseen ja sinne pitkästä matematiikasta saa paljon lähtöpisteitä, jos sen kirjoittaa hyvin. Antti aikoo lähteä opiskelemaan matematiikkaa yliopistoon, Mikael ja Tuomas puolestaan teoreettista fysiikkaa. He kaikki ovat myös suuntaamassa luonnontieteellisille aloille ja kertovat myös olevansa kiinnostuneita matematiikasta, joten heille halu menestyä ylioppilaskirjoituksissa on oikeastaan itsestään selvää.


Heli Vaara toimii suunnittelijana OuLUMA-keskuksessa. Hän on kasvatustieteilijä, jolla on myös luokanopettajan ja maantieteen aineenopettajan pätevyys.

Ei kommentteja artikkelille “Kurssilta itseluottamusta ja varmuutta ylioppilaskokeen vaativien tehtävien ratkaisemiseen

Kirjoita kommentti