Naisen logiikkaa tarvitaan tietotekniikassakin

torstaina 21. maaliskuuta 2013 | | Ei kommentteja

Tyttöjen määrä tietotekniikan AMK-opinnoissa on viime vuosina ollut todella vähäistä. Mikähän tähän mahtaa olla syynä? Tietotekniikka tarjoaa siistiä sisätyötä eivätkä palkatkaan ole ihan kehnoimmasta päästä. Matemaattis-teknillinen lahjakkuus ei ole sukupuolisidonnaista, kysymys on usein vain kiinnostuksen heräämisestä.

Jostain syystä tytöt ilmeisesti vieroksuvat tietotekniikan opintoja. Alalla ei kuitenkaan ole oikeastaan mitään, mitä kannattaisi pelätä. Tietotekniikassa kehitetään kaikkien meidän tulevaisuuteen vaikuttavia laitteita ja palveluita. Tässä työssä todellakin tarvitaan myös sitä kuuluisaa naisen logiikkaa! Ja ennen kaikkea naisen käytännön järkeä!

Monenlaista työtä monenlaisille osaajille

Kuva: Jussi Tuokkola

Insinööreille on tarjolla hyvin monenlaista työtä. Kaikkien ei tarvitse olla huippumatemaattisia lahjoja omaavia neroja. Tietysti heitäkin tarvitaan, mutta työnantajat etsivät myös käytännönläheiseen ajatteluun ja tekniikan soveltamiseen kykeneviä tekijöitä. Työnkuva vaihteleekin todella paljon, osa keskittyy työssään täysin tekniikkaan, osa ei tarvitse sitä juuri lainkaan. Maailmasta löytyy tietotekniikan insinööreille kaikenlaista työtä näiden kahden ääripään väliltä. Meillä Oulussa on muuten tarjolla myös hyvinvointiteknologian suuntautumisvaihtoehto, jossa keskitytään  ihmisen hyvinvointia palvelevien sovellusten suunnitteluun.

Nykyajan työelämässä tärkeä työskentelytapa on tiimityö. Se tarkoittaa, että työt jaetaan osiin ja tiimissä osat sovitetaan yhteen. Tässä voisi kuvitella naisten hyvien kommunikointitaitojen tulevan hyvin käyttöön. Tiimityössä ei voi olla kokonaan eristäytynyt muusta ryhmästä; erilaisten ihmisten taidot täydentävät tiimissä toisiaan. Tässäpä naisille markkinarakoa tietotekniikka-alalla!

Tietotekniikka alana on vielä suhteellisen uusi. Se ei ole niin kangistunut kaavoihin ja perinteisiin roolimalleihin kuin moni muu toimiala. Kun kehitetään uutta, eivät vanhat roolimallit ja sukupuolten väliset työnjakoasetelmat ole enää voimassa. Itse pitkään alalla toimineena olen nähnyt valtavan joukon todella hyvin menestyviä ja työstään pitäviä naispuolisia tietotekniikan insinöörejä.

Tekemällä oppimista sekä matemaattista ja loogista ajattelua

Toisaalta ei kuitenkaan voi unohtaa matemaattisen ja loogisen ajattelutavan tärkeyttä. Kyllä insinööri tarvitsee matemaattisia taitoja, siitä ei pääse mihinkään. Perusteet opitaan opintojen alussa ja sitten niitä voidaankin jo alkaa pikkuhiljaa soveltaa käytäntöön. Moni meistä oppii parhaiten, kun saa kokeilla oppimiaan teorioita käytännössä. Nykyisin ainakin meidän oppilaitoksessamme panostetaan tällaiseen tekemällä oppimiseen.

Kuva: Jussi Tuokkola

Toivottavasti saamme tänä vuonna lisää nuoria naisia (ja miehiä) hakemaan tietotekniikan alalle Oulun Ammattikorkeakouluun! Kyllä Oulussa vielä tarvitaan lisää nuoria insinöörejä, sekä naisia että miehiä. Jos tunnet mielenkiintoa alalle, tervetuloa hakemaan ja opiskelemaan meille! Älä anna luutuneiden roolimallien rajoittaa elämän tärkeitä valintoja!

Lisätietoja tietotekniikan koulusohjelmasta ja hakemisesta saat osoitteesta http://www.oamk.fi/koulutus_ja_hakeminen/nuoret_suomenkielinen/koulutusohjelmat/tietotekniikka/. Samalta sivulta löydät myös videoita, joissa opiskelijat kertovat itse tietotekniikan opiskelusta.


Riitta Rontu on Oulun seudun ammattikorkeakoulun (OAMK) Tekniikan yksikön Tietotekniikan koulutusohjelmavastaava.

Ei kommentteja artikkelille “Naisen logiikkaa tarvitaan tietotekniikassakin

Kirjoita kommentti