PaikkaOppi tuo paikkatietoaineistot luokkaan

tiistaina 12. maaliskuuta 2013 | | Ei kommentteja

Opetushallituksen kehittämishankkeena käynnistynyt PaikkaOppi on laajentunut muutaman pilottikoulun projektista valtakunnalliseksi paikkatietotaitojen verkkopalveluportaaliksi. Vuonna 2008 käynnistynyt kehitystyö on helpottanut paikkatietoaineistojen saatavuutta ja käyttöä etenkin kouluissa, joissa paikkatiedon hyödyntäminen on ollut monin tavoin hankalaa.

Paikkatietotaidoista on viime vuosien kuluessa muodostunut liki uusi kansalaistaito, jonka perustiedot on hankittava jo koulussa. Aiemmin lähinnä ammattilaisten työkalusta on tullut tavallisten kansalaisten vapaa-ajallaan hyödyntämä apuväline. Paikantavat matkapuhelimat, edulliset GPS-vastaanottimet, opastavat autonavigaattorit sekä näiden päälle rakentuneet palvelut ovat tuoneet paikkatiedon sovellukset monien kansalaisten arkeen – jopa heidän tietämättään.

 

Tavoitteena helpottaa paikkatietotaitojen opetusta

PaikkaOppi-pilottihankkeen tavoitteena on ollut kehittää paikkatiedon ja maantieteen perus- ja lukio-opetusta täydentävä maksuton verkkopohjainen oppimisympäristö, joka sisältää työkaluja paikkatietojen tarkasteluun ja tuottamiseen sekä valmiita tehtäväkuvauksia ja projektityörunkoja paikkatieto-opetuksen tueksi.

Oppimisympäristön ensisijaisena tavoitteena ei ole ollut paikkatiedon tekniikan opettaminen, vaan paikkatiedon arvon, sovellettavuuden ja helppokäyttöisyyden havainnollistaminen mahdollisimman selkeässä ja opiskelijaa tukevassa oppimisympäristössä.

Oppimisympäristössä opiskelijoilla ja opettajilla on mahdollisuus tarkastella erilaisia kartta- ja paikkatietoaineistoja tarkoitukseen luodun verkkopalvelun kautta. Opiskelijat pääsevät tutustumaan paikkatiedon sanastoon ja ominaisuuksiin ja tämän lisäksi oppimisympäristön karttapalvelua voidaan käyttää opiskelijoiden omien ympäristöhavaintojen ja itse tuotettujen paikkatietoaineistojen tallentamiseen ja jakamiseen.

Verkkopohjaisuus mahdollistaa oppimisympäristön joustavan käytön

PaikkaOppi-hankkeessa luodun oppimisympäristön kulmakivenä on alustan verkkopohjaisuus. Ajatuksena on, että paikkatieto-opetuksen niin tekniset, teknologiset kuin opetukselliset rajoitteet voidaan ratkaista, kun työkalut ja sisällöt viedään verkkoyhteyden päähän mistä tahansa verkkoon liitetystä tietokoneesta – sijaitsi se sitten koulussa, kotona tai kirjastossa.

Verkkoympäristö vapauttaa koulut monista paikkatieto-opetuksen tietoteknisistä rajoitteista. Verkkoympäristön myötä oppilaitoksissa ei vaadita ohjelmistojen asennustöitä ja paikkatietoaineistot sekä työkalut on koottu valmiiksi yhteen verkko-osoitteeseen. Karttapalvelun tavoitteena on, että palvelussa esiteltävä aineistot kattavat koko Suomen ja ne saadaan suoraan tärkeimmiltä aineistontuottajilta. Pilottiversiossa aineistoja on mm. Maanmittauslaitokselta, Geologian tutkimuskeskukselta sekä Suomen ympäristökeskukselta. Palveluun lisätään myös alueellisia aineistoja, jotka lisäävät kiinnostusta omaan lähiympäristöön.

Pilottikurssit tuottavat toimintamalleja paikkatiedon opetuksen tueksi

Hankkeen pilottivaiheen tavoitteena on ollut tutkia, miten verkkopohjainen oppimisympäristö soveltuu koulukäyttöön. Oppimisympäristön ensimmäiset kurssit järjestettiin hankkeen pilottikouluissa, Joensuun lyseon lukiossa ja Turun Kupittaan lukiossa, syyslukukaudella 2008. Tällöin käytössä olivat oppimisympäristön ensimmäiset kartta-alusta- ja työkirjaversiot.

Joensuun lyseossa oppimisympäristöä hyödynnettiin muun muassa lukion valtakunnallisella GE4-kurssilla, jolla opiskelijat laativat aluetutkimuksen oman kotikuntansa tietystä kaupunginosasta. Kurssin lopulla kaikkien opiskelijoiden tutkimustyöt olivat kaikkien kurssin muiden opiskelijoiden ja opettajan luettavissa suoraan verkkoselaimella.

Sittemmin palvelua on hyödynnetty mm. lähiöiden sosiaalisten arvojen kartoituksessa, maiseman muutoksen tutkimuksessa sekä omaan lähiympäristön kehittämisen työkaluna.

PaikkaOpin verkkopalvelun löydät osoitteesta http://www.paikkaoppi.fi/.

Oulussa järjestetään 13.4. ja 25.5. koulutus, jossa osallistujat pääsevät tutustumaan PaikkaOpin verkko-oppimisympäristöön. Lisätietoja koulutuksesta löydät osoitteesta http://ouluma.fi/2013/03/paikkatiedon-opetusta-verkossa-paikkaopin-verkkopalvelu-tutuksi/

 


Juha Riihelä toimii projektitutkijana Turun yliopiston Maantieteen ja geologian laitoksella.

Ei kommentteja artikkelille “PaikkaOppi tuo paikkatietoaineistot luokkaan

Kirjoita kommentti