Digitaalinen MAOL-taulukkosovellus – Taulukkotiedot aina mukana

keskiviikkona 3. huhtikuuta 2013 | | 4 kommenttia

Kustannusosakeyhtiö Otava ja MAOL ry aloittivat syksyllä 2012 yhteisen kehityshankkeen, jonka tavoitteena on kehittää kaikille lukiolaisille tutusta MAOL-taulukkokirjasta digitaalinen sovellus. Jo hankkeen alkuvaiheessa päätettiin, että sekä lukion opettajat että opiskelijat otetaan varhaisessa vaiheessa mukaan tuotteen kehittämiseen.

Syyskuussa 2012 ensimmäinen versio oli valmis käytettävyystestaukseen. Käytettävyystestaukseen osallistui 18 lukiota ja lähes 400 opiskelijaa eri puolilta Suomea. Sovellusta testattiin lukion toisen jakson aikana matematiikan sisällöillä. Käytettävyystestauksen tarkoituksena oli löytää kriittiset tekijät, jotka helpottavat sovelluksen käyttöönottoa, käyttämistä ja sovelluksen hyödynnettävyyttä. Käytettävyystestauksen kesto oli poikkeuksellisen pitkä, koska halusimme saada kokemuksia myös koetilanteesta. Testijakson aikana opiskelijoille osoitettiin kaksi kyselyä, toinen heti testijakson alettua ja toinen testijakson jälkeen. Opettajille lähettiin kysely testijakson päätteeksi.

Käytettävyystestauksen tulokset: Kyselyt opiskelijoille

Ensimmäisessä opiskelijoille osoitetussa kyselyssä tiedusteltiin, kuinka helppoa sovelluksen käyttöönotto oli. Käyttöönotto koettiin helpoksi, ja helppoutta edesauttoi sovelluksesta tehty käyttöopastusvideo:

 

Myös varsinainen sovelluksen käyttö oli varsin helppoa, sen sijaan opiskelijat kokivat, että tiedon löytäminen digi-MAOLista ei toiminut parhaalla mahdollisella tavalla. Kyselyssä pyydettiin myös arvioimaan digi-MAOL-sovelluksen hyödyllisyyttä. Viisiportaisella likert-asteikolla vastaukset jakautuivat molempiin ääripäihin. Opiskelijat olivat käyttäneet sovellusta oppitunneilla ja kotona läksyjä tehdessään.

Testijakson päätyttyä opiskelijoille esitettiin samat väittämät kuin ensimmäisessä kyselyssä. Tulokset on esitetty oheisessa taulukossa:

 

Mielenkiintoista on, että testauksen päätyttyä enemmistö vastaajista piti digi-MAOLia hyödyllisenä sovelluksena. Avoimien vastauksien perusteella tyytyväisyyttä laski se, että hakutoiminto ei löytänyt haluttua tietoa sekä se, että sovellus ei toiminut Nokian älypuhelimilla. Valtaosa vastaajista oli käyttänyt sovellusta koulussa ja kotona. Seitsemän vastaajaa kertoi käyttäneensä sovellusta myös vapaa-ajallaan. Avoimissa vastauksissa opiskelijat korostivat, että digitaalinen sovellus on hyvä, koska taulukkotiedot voi kuljettaa aina mukana esimerkiksi omassa puhelimessa.

Käytettävyystestauksen tulokset: Kysely opettajille

Opettajilta kysyttiin neljä kysymystä:

1. Kuinka hyödylliseksi sinä itse opettajana arvioit digitaalisen MAOL-taulukkosovelluksen?
2. Miten käytit itse sovellusta?
3. Mikä sovelluksen käytössä oli hankalinta?
4. Toiveita ja ideoita tuotteen jatkokehittämiseen.

Opettajat vastasivat, että sovellus on varmasti hyödyllinen tulevaisuudessa, kun ylioppilastutkinto sähköistyy. Opettajalle sovelluksesta ei välttämättä ole suoraa hyötyä, sillä kuten eräs vastaaja totesi: ”Opettaja muistaa tarvittavat asiat ulkoa.” Toisaalta digi-MAOLin käyttöä haittasivat myös yleiset digitaalisten materiaalien käyttöä hidastavat tekijät eli ongelmat koulun nettiyhteydessä sekä se, että opiskelijoilla ei välttämättä ole sopivaa päätelaitetta. Myös opettajat kiittivät, että digitaalisuus mahdollistaa taulukkotietojen käytön ajasta ja paikasta riippumatta, kun tiedot voi ottaa käyttöön omalla päätelaitteella.

Hämeenlinnan ITK-päivillä torstaina 11.4. klo 12.30 matematiikan lehtori Matti Räsänen Kuopion Lyseon lukiosta kertoo, kuinka hän käytti sovellusta opiskelijoidensa kanssa MAA13-, MAA2- ja MAA2-preIB-kursseilla. Foorumiesityksessä hän kertoo omista havainnoistaan ja pohtii yhdessä foorumin osallistujien kanssa, miten tieto- ja viestintäteknologiaa voisi entisestään hyödyntää matematiikan opetuksessa. Käytettävyystestauksesta saatu palaute on erittäin arvokasta sovelluksen jatkokehittämiseen. Tällä hetkellä kehitetään sovelluksen käyttöliittymää, hakutoimintoa ja suosikit-kansion toimintaperiaatetta. Tavoitteena on, että sovellus valmistuu vuoden 2013 aikana.

 

 

Lisätietoja Otavasta kustannuspäällikkö Mervi Korhoselta mervi.korhonen(at)otava.fi tai puh. 050 440 3948.

Soveluksen käyttöopastusvideo löytyy myös osoitteesta: http://www.youtube.com/watch?v=x-v91O9_4Rs.


Mervi Korhonen on Kustannusosakeyhtiö Otavan luonnontieteiden oppimateriaalien kustannuspäällikkö.

4 kommenttia artikkelille “Digitaalinen MAOL-taulukkosovellus – Taulukkotiedot aina mukana

 1. Milloin tämän pitäisi olla saatavilla?

  tane | keskiviikkona 3. huhtikuuta klo 22:29 #

 2. Tavoitteena on, etta sovellus olisi saatavissa vuoden 2013 aikana.

  Lauri Stark | torstaina 4. huhtikuuta klo 14:57 #

 3. Kyllä tuollainen on digi-MAOL:in taulukkokirja on todella kätevä, niin voi tarvittaessa opetella sitä/katsoa missä vaan internet toimii, niin opetella kaavoja vaikka muistiin tai katsoa sieltä tarvittavaa kaavaa tai fysikaalista suutetta / vakiota. Odotan tuota eTeosta jo innolla.

  Keväisin Terveisin!

  Pasi Warvikko

  Pasi Warvikko | sunnuntaina 7. huhtikuuta klo 09:11 #

 4. Tämän digi maolin huonoin puoli on se,ettei googlettamallakaan löydä osoitetta..

  Tom | maanantaina 18. huhtikuuta klo 16:17 #

Kirjoita kommentti