LUMA-aineet ammattitutkinnoissa

torstaina 25. huhtikuuta 2013 | | Ei kommentteja

Matemaattiset opinnot tukevat ammattiin valmistuessasi mahdollisuuttasi toimia esimerkiksi itsenäisenä yrittäjänä, toimia arkielämän tilanteissa joustavasti luottaen omiin kykyihisi tehdä taloudellisia päätöksiä itseäsi ja tulevaisuutta koskien parhaalla mahdollisella tavalla.

Ammattitutkintoihin kuuluvissa LUMA-aineiden opinnoissa harjoittelet käytännön tilanteissa murtolukujen avulla ammattialakohtaisissa tehtävissä esimerkiksi GN-vuokiin liittyvää matematiikkaa, tutustut laskimen ja tietokoneen tarjoamiin mahdollisuuksiin matemaattisten tehtävien ratkaisemisessa esimerkiksi tilastomatematiikan vaativimmissa laskutoimituksissa ja kuvaajien tuottamisessa.

Kuva: OSAO

Sanallisissa ongelmanratkaisutehtävissä tutustut kustannusten laskemiseen eri käytännön tilanteissa. Voit esimerkiksi selvittää ja vertailla muuttokustannuksia muutossa auttavien yritysten, toimijoiden ja kalustojen kesken muutettaessa toiselle paikkakunnalle. Pohdit, miten saada muuttoon kohtuulliset kustannukset. Ongelmanratkaisutehtävissä voit hyödyntää mm. Internetin tarjoamia mahdollisuuksia kuten OuLUMA.fi-sivuston esimerkkejä eri kouluasteille jne.

Tutustuminen mittakaavaan avaa sinulle ovet ratkomaan pulmallisempiakin tehtäviä esimerkiksi yhtälöistä jne. Opit arvioimaan saatuja tuloksia sekä ennustamaan tulevaa erilaisissa laskutoimituksissa. Opiskelussa itsesäätelytaitosi vahvistuvat. Käytössäsi on useita apuvälineitä, työkaluja matemaattisen tiedon monipuoliseen esittämiseen. Tangram, toiminnalliset palikat jne. yhdessä opetusohjelmien kanssa auttavat sinua pääsemään tavoitteeseen.

Ammattitunneilla LUMA-aineita käytännössä

Ruokaohjeen suurentaminen ja pienentäminen oman kokoiseksi tuo mielenkiintoisia makunautintoja myös arkeen. Osaat laskea kustannuksia omille töillesi ja tiedät esimerkiksi missä vaiheessa graavisuolattuun kalaan lisätään suola, sokeri jne. Mitä kemiallista tapahtuu tässä reaktiossa ja miten tämä kemiallinen reaktio tapahtuu? Voit myös käytännössä tehdä kokeita oppilaitoksen ammattitunneilla.

Palaat kotiin kaupasta ja mietit kauppalaskun suuruutta, siellä törmäät esimerkiksi käsitteeseen alv jotain ja ihmettelet mikä ihmeen alv. Matematiikan tunneilla sinut opetetaan laskemaan arvonlisävero eli käibemaks. Saat siis tuulahduksia myös toisten maiden vastaavista luvuista, kuten esimerkiksi äskeisen Virosta.

Kemikaalien käsittely on sinulle arkipäivää työelämässä ja kotona arjessa. Onpa kysymys hiusten pesusta, kasvojen hoitamisesta, auton moottorin pesemisestä, terveyden hoitamisesta, oman huoneen maalaamisesta, elintarvikkeiden käsittelystä, soittamisesta puhelimella jne. pääset tutustumaan kemian luokkatilassa sekä käytännössä että teoriassa käyttöturvallisuustiedotteen merkitykseen arkielämässä, suomen- ja ruotsinkielisiin varoitusmerkkeihin, kemikaalien turvalliseen käsittelyyn ja mahdollisesti tekemään erilaisiin kemiallisiin reaktioihin liittyen tehtäviä sekä käytännössä että teoriassa.

Fysiikassa keskeistä on tutustuminen niihin laitteisiin, joita käytät arkielämässä ja ammatissa toimiessasi. Onko sähkölaitteen esimerkiksi pölynimurin teholla millaista merkitystä lopputulokseen, millainen on sauvasekoitin tehokkuudeltaan, millainen hiustenkäsittelylaite jättää hiuksiin luonnollisen kosteuden, elektrolyysin merkitys tekniikan alalla esimerkkeineen, uuden teknologian tuomat mahdollisuudet  ammatin opiskelussa esim. polttokennoautojen testaaminen jne.

Seuraat ajankohtaisia asioita uutisista sekä lehdissä että muissa tiedotusvälineissä esim. ajankohtaiset tilastot elintarvikkeiden hinnoissa, asuntojen hintavertailut, polttoaineiden hinnat jne. Tutustut erilaisiin rahoitusmahdollisuuksiin niin asunnonhankinnassa kuin yrityksen perustamisessakin.

Ammattialakohtaisesti painotetaan erilaisia asioita, mutta kaikille tarjotaan kuitenkin samoja perustietoja matematiikan, fysiikan ja kemian perusasioissa.

Teknologia apuna opinnoissa

Kohtaat myös esimerkkejä arkielämästäsi käytännön kokeellisilla tunneilla. Teet mm. liesivertailun, miten perinteinen valurautaliesi, keraaminen liesi ja induktioliesi eroavat energiankäyttöominaisuuksiltaan toisistaan, tutkit lämpölaajenemista käytännön tilanteissa, äänen ja valaistusvoimakkuuden merkitystä arjessa ja tutustut ajantasaisiin laitteisiin ja välineisiin kokeellisen tiedon tuottamisessa. Dokumentoinnissa käytät erilaisia ajantasaisia välineitä. Esimerkiksi voit tuottaa kirjallisia raportteja, videoita jne.

Matemaattisiin aineisiin sopivat luontevasti erilaiset tavat toimia ja jotta oma vahvuutesi kasvaa ottamaan vastuuta omista opinnoista, sinulle tarjotaan myös mahdollisuus hyödyntää sosiaalisen median mahdollisuuksia oman matemaattisen ajattelusi löytymisessä.

Keskeistä opinnoissa onkin koota niitä tietoja, joita opinnoissa kohtaat, itsenäisesti ja vastuullisesti omaan portfolioon esim. vihkoon, tietokoneille, tableteille jne. OSAOn ajantasaisissa oppilaitoksissa pyritään tuomaan opetukseen uusia välineitä aiemmin hyviksi havaittujen rinnalle helpottamaan tietojen käsittelyä. Esimerkiksi symbolisen laskimen tarjoamia mahdollisuuksia ammattiopinnoissa sekä ammattilukio-opinnoissa on lähdetty miettimään. Valinnaisilla opetusjaksoilla sinun on mahdollista vahvistaa omaa matemaattista osaamistasi monipuolisesti esim. tulevia jatko-opintoja varten.

http://www.osao.fi/


Tiina Kaakinen toimii matemaattisten aineiden opettajana ja LUMA-yhteyshenkilönä Oulun seudun ammattiopiston Myllytullin yksikössä.

Ei kommentteja artikkelille “LUMA-aineet ammattitutkinnoissa

Kirjoita kommentti