Tutustu Matemaattisten aineiden diplomeihin!

tiistaina 7. toukokuuta 2013 | | Ei kommentteja

Matemaattisten aineiden diplomit ovat tulosta Oulun normaalikoulun opettajien hankkeesta. Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön avustuksen saaneessa hankkeessa työstetään vuosien 2012–2013 aikana Matemaattisten aineiden diplomi -tehtävät perusasteen vuosiluokille 7–9. Diplomitehtävien avulla on tarkoitus kannustaa opettajia aloittamaan diplomitoiminta matemaattisissa aineissa.

Diplomitoiminnan avulla on tarkoitus tukea matematiikasta kiinnostuneita oppilaita sekä saada oppilaat kiinnostumaan matemaattis-luonnontieteellisten aineiden kokonaisuudesta ja kannustaa heitä näiden aineiden opiskeluun myös jatkossa.

Tällä hetkellä saatavilla ovat Matemaattisten aineiden diplomit I–III. Tulevaisuudessa diplomitoimintaa on tarkoitus laajentaa siten, että se kattaisi myös lukiokurssit. Myös nämä tulevat saataville OuLUMA.fi-sivustolle.

Millaisia Matemaattisten aineiden diplomit ovat?

Vuoden 2012 keväällä julkaistiin OuLUMA.fi-sivustolla Matemaattisten aineiden diplomit I ja II. Diplomi I pohjautuu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 7. vuosiluokan sisältöihin ja Diplomi II puolestaan 8. vuosiluokan sisältöihin. Myös uusi 9. vuosiluokan sisältöihin pohjautuva Matemaattisten aineiden diplomi III on julkaistu OuLUMA.fi.-sivustolla. Diplomit koostuvat erilaisista matematiikan, fysiikan ja kemian tehtävistä, joita voi ratkoa kotona tai mahdollisuuksien mukaan myös koulussa.

Matemaattisten aineiden diplomien tehtävät eivät kuitenkaan ole vain lisätehtäviä, joissa sisältö ja vaatimustaso olisivat samat kuin oppitunneilla jo käsitellyssä sisällössä. Diplomitehtävissä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden sisältöjä käsitellään syvällisemmin ja laajemmin kuin oppitunneilla ja mukana on myös uusia ja laajennettuja sisältöjä. Tehtävien tekemiseen tarvitaan kirjoitusvälineiden lisäksi tehtävistä riippuen mm. laskin, tietokone, internetyhteys ja ilmainen GeoGebra-ohjelma.

Kokemuksia toiminnasta

Keväällä 2012 monissa hankkeen yhteistyökouluissa järjestettiin kerhoja, joissa yläkoulujen oppilaat saivat tehdä diplomitehtäviä. Sittemmin kerhoista on pikkuhiljaa luovuttu ja oppilaat tekevät diplomitehtäviä pääosin itsenäisesti. Tietysti opettajilta on saatavissa tarvittaessa apua.

Monissa kouluissa Matemaattisten aineiden diplomit on otettu myös osaksi arviointia. Tekemällä osan Matemaattisten aineiden diplomin tehtävistä oppilaan on mahdollista korottaa kurssista muuten tulevaa arvosanaa.

”Oulun normaalikoulussa diplomitoiminta aloitettiin 7-luokkalaisilla keväällä 2012 ja siihen kannustettiin kaikkia 7.-luokan oppilaita mukaan. Työmäärä oli kuitenkin niin iso, ja aikaa vain kevätlukukausi, että vain muutama oppilas jaksoi tehdä koko diplomin. Oppilaita tuettiin opettajien toimesta pitämällä diplomikerhoja, joissa ratkaistiin tehtäviä osittain yhdessäkin. Mukavaa oli nähdä, miten kiinnostus matemaattisia aineita kohtaan kasvoi, kun haastetta tuli lisää. Kuluvana lukuvuonna koko diplomin tekemistä on jatkanut edelleen muutama 8.-luokkalainen, mutta varmaankin paras hyöty on saatu siitä, että tehtäviä on käytetty eriyttämiseen. Innostuneimmat oppilaat ovat hakeneet diplomitehtävistä lisää haastetta ja sitä onkin löytynyt! Joillakin kursseilla diplomitehtävien tekeminen on otettu osaksi arviointia. Tällä pyritään kannustamaan oppilaiden harrastuneisuutta matemaattisia aineita kohtaan.” kertoo Oulun normaalikoulun matematiikan opettaja Hellevi Kupila.

Oulun Normaalikoulun matemaattisten aineiden opettajat Tuomo Talala (vas.), Hellevi Kupila, Katja Leinonen, Ari Heimonen, Hanna Tuhkanen ja Pekka Vaaraniemi

Mistä Matemaattisten aineiden diplomi -tehtäviä saa?

Kaikki Matemaattisten aineiden diplomit ovat vapaasti ladattavissa OuLUMA.fi-sivustolta. Koululaiset voivat tulostaa tehtävät itselleen tai pyytää opettajaansa tulostamaan tehtävät heille. Tarkoituksena on, että oppilaat tekisivät tehtävät mahdollisimman itsenäisesti, mutta toki vanhemmat sisarukset ja vanhemmat voivat auttaa ja opastaa esimerkiksi tiedonhaussa. Apua saa myös omalta opettajalta tarvittaessa.

Opettajat puolestaan saavat diplomitehtävien ratkaisut sähköpostitse Oulun normaalikoulun matemaattisten aineiden opettajilta. Heidän yhteystietonsa löytyvät täältä. Opettajat voivat myös tulostaa diplomitehtäviä tehneille oppilailleen diplomit täältä.

Lisätietoja ja ohjeita opettajille ja oppilaille sekä Matemaattisten aineiden diplomi -tehtävät saat osoitteesta http://ouluma.fi/harrastus-ja-kilpailutoiminta/matemaattisten-aineiden-diplomit/.


Heli Vaara toimii suunnittelijana OuLUMA-keskuksessa. Hän on kasvatustieteilijä, jolla on myös luokanopettajan ja maantieteen aineenopettajan pätevyys.

Ei kommentteja artikkelille “Tutustu Matemaattisten aineiden diplomeihin!

Kirjoita kommentti