Menikö kaikki oikein? Derivaattaan liittyviä tehtäviä.

perjantaina 5. heinäkuuta 2013 |

Avainsanat: derivaatta, derivointi, konstruointi

Luokkataso:

Lukio, MAA8

Välineet:

Kynä ja paperi

Kuvaus:

Artikkeli sisältää kolme derivaattaan liittyvää tehtävää: ensimmäisessä pyydetään konstruoimaan tietyt ehdot täyttävä funktio, toisessa korjaamaan derivoinnissa mahdollisesti tehtyjä virheitä ja kolmannessa konstruoimaan derivaattafunktio funktion kuvaajan perusteella.

Tehtävät ovat epätyypillisiä lukiotehtäviä. Ne ovat tarkoitettu lyhyiksi pohdintatehtäviksi pienissä ryhmissä tai koko luokan kanssa. Tehtäviä tehdessä oppilaita olisi hyvä rohkaista keskustelemaan ongelmasta ääneen sekä perustelemaan vastauksensa.

  1. Linkki tehtävään -PDF

 


Ei kommentteja artikkelille “Menikö kaikki oikein? Derivaattaan liittyviä tehtäviä.

Kirjoita kommentti