Menikö neliöksi täydentäminen oikein?

perjantaina 5. heinäkuuta 2013 |

Avainsanat: analyyttinen geometria, keskipiste, neliöksitäydentäminen, säde, ympyrä

Luokkataso:

Lukio, MAA4

Välineet:

Kynä ja paperi

Kuvaus:

Tehtävänannossa on esitetty erään opiskelijan yritys määrittää ympyrän säde sekä keskipiste neliöksitäydentämällä. Lukijaa pyydetään korjaamaan ratkaisuyrityksessä mahdollisesti esiintyvä lasku/ajatusvirhe sekä saattamaan se virheen kohdalta loppuun.

Tehtävä on epätyypillinen lukiotehtävä. Se on tarkoitettu lyhyeksi pohdintatehtäväksi pienissä ryhmissä tai koko luokan kanssa. Sitä voidaan käyttää kertaustunnilla tai johdatteluna uuteen asiaan. Tehtävää tehdessä oppilaita olisi hyvä rohkaista perustelemaan vastauksensa.

  1. Linkki tehtävään -PDF

 


Ei kommentteja artikkelille “Menikö neliöksi täydentäminen oikein?

Kirjoita kommentti