Menikö trigonometrisen funktion maksi- ja minimiarvon etsiminen oikein?

perjantaina 5. heinäkuuta 2013 |

Avainsanat: derivointi, trigonometriset funktiot

Luokkataso:

Lukio, MAA9

Välineet:

Kynä ja paperi

Kuvaus:

Tehtävänannossa on esitetty erään opiskelijan kaksi yritystä ratkaista annettu tehtävä. Lukijaa pyydetään korjaamaan ratkaisuyrityksessä mahdollisesti esiintyvä lasku/ajatusvirhe sekä saattamaan se virheen kohdalta loppuun.

Tehtävä on epätyypillinen lukiotehtävä. Se on tarkoitettu lyhyeksi pohdintatehtäväksi pienissä ryhmissä tai koko luokan kanssa. Tehtävää tehdessä oppilaita olisi hyvä rohkaista keskustelemaan ongelmasta ääneen sekä perustelemaan vastauksensa.

  1. Linkki tehtävään -PDF

 


Ei kommentteja artikkelille “Menikö trigonometrisen funktion maksi- ja minimiarvon etsiminen oikein?

Kirjoita kommentti