Missä raja-arvon laskeminen meni väärin?

perjantaina 5. heinäkuuta 2013 |

Avainsanat: raja-arvo

Luokkataso:

Lukio, MAA7

Välineet:

Kynä ja paperi

Kuvaus:

Artikkeli sisältää tehtävän, jonka tehtävänannossa on esitetty erään opiskelijan yritys ratkaista annettu raja-arvotehtävä. Lukijaa pyydetään korjaamaan ratkaisuyrityksessä mahdollisesti esiintyvä lasku/ajatusvirhe sekä saattamaan se virheen kohdalta loppuun.

Tehtävä on epätyypillinen lukiotehtävä. Se on tarkoitettu lyhyeksi pohdintatehtäväksi pienissä ryhmissä tai koko luokan kanssa. Tehtävää tehdessä oppilaita olisi hyvä rohkaista keskustelemaan ongelmasta ääneen sekä perustelemaan vastauksensa.

  1. Linkki tehtävään -PDF

 


Ei kommentteja artikkelille “Missä raja-arvon laskeminen meni väärin?

Kirjoita kommentti