Todistaako tämä, että suunnikkaan lävistäjät puolittavat toisensa?

perjantaina 5. heinäkuuta 2013 |

Avainsanat: suunnikas, todistus

Luokkataso:

Lukio, MAA3

Välineet:

Kynä ja paperi

Kuvaus:

Artikkeli sisältää tehtävän, jonka tehtävänannossa on esitetty erään opiskelijan yritys todistaa annettu lause. Lukijaa pyydetään korjaamaan ratkaisuyrityksessä mahdollisesti esiintyvä lasku/ajatusvirhe sekä saattamaan se virheen kohdalta loppuun.

Tehtävä on epätyypillinen lukiotehtävä. Se on tarkoitettu lyhyeksi pohdintatehtäväksi pienissä ryhmissä tai koko luokan kanssa. Tehtävää tehdessä oppilaita olisi hyvä rohkaista keskustelemaan ongelmasta ääneen sekä perustelemaan vastauksensa.

  1. Linkki tehtävään -PDF

 


Ei kommentteja artikkelille “Todistaako tämä, että suunnikkaan lävistäjät puolittavat toisensa?

Kirjoita kommentti