Rokua Geopark edistää alueellista ympäristökasvatusta

perjantaina 29. marraskuuta 2013 | | Ei kommentteja

Oulujokilaakson, Rokuan ja Oulujärven alueen kattava Rokua Geopark on osa UNESCO:n suojeluksessa olevaa maailmanlaajuista geopark-verkostoa. Sen tehtävänä on tuoda esiin geoympäristön ainutlaatuisuuksia sekä havainnollistaa geo-, bio- ja kulttuuriympäristöjen vuorovaikutussuhteita ja syntytarinoita. Teemoja hyödynnetään opetuksen ja tutkimuksen sekä kestävän matkailun kehittämiseen.

Heinäkuussa 2013 käynnistyneen ympäristökasvatushankkeen myötä Rokua Geopark tekee entistä tiiviimpää yhteistyötä alueen koulujen kanssa. Hankkeen avulla parannetaan opettajien ja oppilaiden kotiseututuntemusta ja kehitetään lähikohteiden hyödyntämistä koulujen opetuksessa. Kotiseudun arvokkuuden tunteminen herättää halun varjella sen luonto- ja kulttuuriympäristöjä, mikä puolestaan luo edellytykset kestävän kehityksen periaatteiden toteutumiselle.

Lapset tutkimassa pohjavettä lastenleirillä Rokualla. Kuva: Mikko Kiuttu

 

Toimintaa kouluille, asukkaille ja matkailuyrityksille

Syksyn aikana on järjestetty useita geopark-infoja opettajille ja rehtoreille sekä suunniteltu ja toteutettu teemapäiviä koululaisille useiden yhteistyötahojen kanssa. Alueen asukkaille ympäristötietoutta on viety esimerkiksi toteuttamalla kansalaisopiston kanssa kotiseutukurssi ja järjestämällä alueen kirjastoihin teemanäyttelyitä.

Matkailuyrittäjiä on perehdytetty paikallisen luonnon ja kulttuurin erityispiirteisiin ja yleisesti geopark-verkoston toiminta-ajatukseen yrittäjien omia toivomuksia mukaillen, mikä puolestaan tukee kestävän matkailun kehittymistä ja ympäristötietouden siirtymistä matkailijoille. Osa yrityksistä onkin jo kehittämässä ensi kesäksi lasten leirejä, joiden ohjelmissa hyödynnetään ympäröivää luontoa ja kulttuuria.

Utajärven alaluokkien oppilaita tutustumassa Utajärven kivipuistoon teemapäivän yhteydessä. Kuva: Riikka Juntunen

 

Kotiseudun luonto ja kulttuuri koulujen käyttöön

Talven ja kevään aikana järjestetään opettajille ympäristökasvatuksen työpajoja mm. veso-päivien yhteydessä. Näiden työpajojen tavoitteena on löytää opetussuunnitelmista aihealueita, jotka liittyvät geopark-teemoihin (elävä ja eloton luonto, historia, kulttuuri ja yrittäjyys) ja joissa Rokua Geopark voi tuoda sisällöllisesti ja materiaalisesti lisäarvoa opetukseen. Näitä materiaaleja ja niihin soveltuvia opetusmenetelmiä työstetään yhdessä mm. Metsähallituksen ja Geologian tutkimuskeskuksen kanssa.

Kun yhteisiä aihealueita löydetään, koulukohtaisia opetussuunnitelmia täydennetään aihealueiden osalta soveltuvissa määrin Rokua Geoparkin luonto- ja kulttuurikohteilla. Vastaavasti aihealueiden pohjalta kehitetään omaa opetussuunnitelmaa Rokua Geoparkille. Rokua Geoparkin opetussuunnitelman tarkoituksena on jäsentää luokka-astekohtaisesti geopark-teemojen vieminen käytännön opetukseen ja samalla toimia suunnitelmana kotiseudun kohteiden hyödyntämiseen opetuksessa.

Hyviksi havaitut materiaalit ja opetusmenetelmät kootaan Rokua Geoparkin ympäristökasvatuksen materiaalipankkiin. Hankkeen edetessä materiaalit tulevat olemaan avoimesti saatavilla kaikille kiinnostuneille. Tavoitteena on juurruttaa aktiivinen, eri toimijat huomioiva ja yhdistävä ympäristökasvatustyö pysyväksi toimintamalliksi Rokua Geopark -alueella. Käynnissä ovat myös leirikoulutarjonnan valmistelutyöt, josta toivon mukaan on iloa ja hyötyä myös laajemmin Geopark-alueen ulkopuolelle!

Kohteisiimme ja toimintaamme voi tutustua tarkemmin osoitteen http://www.rokuageopark.fi/ kautta.

Vaalan, Utajärven ja Muhoksen lukion oppilaita tutustumassa Manamansalon muistomerkkikirkkoon Oulujärvellä lukioiden Geopark-päivän yhteydessä. Kuva: Mikko Kiuttu

 


Mikko Kiuttu toimii projektipäällikkönä Rokua Geopark: Ympäristökasvatuksesta elinvoimaa ja paikallisylpeyttä -hankkeessa.

Ei kommentteja artikkelille “Rokua Geopark edistää alueellista ympäristökasvatusta

Kirjoita kommentti