Tutkiva oppiminen matematiikassa

perjantaina 24. tammikuuta 2014 | Kati Kyllönen | Ei kommentteja

1. osa: Johdatus tutkivaan oppimiseen matematiikassa

Aika ja paikka:

lauantai 15.2.2014,
kello 9-15

Oulun normaalikoulun perusaste (0-6),
Kaitoväylä 7, Linnanmaa, Oulu.

Kohderyhmä:

peruskoulun ja lukion opettajat

Koulutus on osallistujille ilmainen!

Kuvaus:

Koulutus koostuu lyhyistä luennoista, työpajamuotoisesta työskentelystä sekä matematiikan oppimiseen liittyvään kirjallisuuteen tutustumisesta. Koulutuksessa pyritään luomaan monipuolinen kuva matematiikasta ja sen oppimisesta. Tavoitteena on avartaa asenteita matematiikan kouluopetusta kohtaan ja tukea tutkivien, keskustelevien oppimisympäristöjen käyttöä.

15.2. järjestettävä koulutuspäivä aloittaa yhteensä 15 op laajuisen Tutkiva oppiminen matematiikassa -kokonaisuuden, josta tähän koulutuspäivään osallistuminen ja päivään liittyvien tehtävien tekeminen muodostaa 1 op.

Tutkiva oppiminen matematiikassa -kokonaisuus koostuu neljästä osasta:

1. osa: Johdatus tutkivaan oppimiseen matematiikassa (1 op)

2. osa: Yhteistoiminnallinen oppiminen matematiikassa (4 op)

3. osa: Tutkivaan oppimiseen ohjaaminen (5 op)

4. osa: kirjallinen työ, joka perustuu osissa 1-3 opittujen asioiden kokeilemiseen käytännössä ja niistä raportoimiseen (5 op)

Voit osallistua yhteen, kahteen, kolmeen tai neljään kokonaisuuden osaan. Koulutuksen osat 1 ja 3 järjestetään kevätlukukauden 2014 aikana ja osa 2 syksyllä 2014, joten voit suorittaa koko koulutuskokonaisuuden vuoden 2014 aikana. Osat 1 ja 2 on järjestetty ensimmäisen kerran jo syksyllä 2013, joten jos olet osallistunut niihin silloin, voit jatkaa suoraan 3. osasta.

Kouluttajat:

Tutkiva oppiminen matematiikassa -koulutuskokonaisuudesta vastaa työryhmä, joka koostuu Oulun yliopiston matemaattisten tieteiden laitoksen ja kasvatustieteiden tiedekunnan sekä Oulun normaalikoulun opettajista.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opettajien täydennyskoulutusta, johon osallistuminen on osallistujille maksutonta.

Lauantaina 15.2. järjestettävään koulutuspäivään ilmoittaudutaan verkkolomakkeella osoitteessa
https://www.webropolsurveys.com/S/57969B07E66B7778.par

Lisätietoja koulutuksesta voit kysyä sähköpostitse osoitteesta kati.kyllonen@oulu.fi.


Ei kommentteja artikkelille “Tutkiva oppiminen matematiikassa

Kirjoita kommentti


OuLUMA toisaalla

LUMA-uutisia