Lasten ja nuorten matemaattis-luonnontieteellistä osaamista vahvistetaan

tiistaina 8. huhtikuuta 2014 | | Ei kommentteja

Luma-kukka nettiin

Lasten ja nuorten matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen vahvistamiseksi käynnistetään valtakunnallinen kehittämisohjelma. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman ohjelman tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten matemaattis-luonnontieteellistä osaamista sekä lisätä oivaltamisen ja oppimisen iloa.

Vuosille 2014 – 2019 ajoittuvan ohjelman kohderyhmänä ovat 6 – 16-vuotiaat oppilaat sekä lasten ja nuorten opettajat. Ohjelman toteutuksesta vastaa yliopistojen LUMA-keskus Suomi -verkosto.

– Viimeisimpien kansallisten ja kansainvälisten tutkimusten mukaan suomalaisnuorten luonnontieteiden ja matematiikan osaamisen taso on laskussa. Kehitys on huolestuttavaa, sillä matemaattinen päättelykyky sekä ongelmanratkaisutaidot muodostavat osaltaan oppimiselle perustaa. Toimenpiteet osaamisen sekä oivaltamisen ja oppimisen ilon vahvistamiseksi ovat välttämättömiä, opetusministeri Krista Kiuru korostaa.

Matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen vahvistaminen on osa ministeri Kiurun käynnistämää Tulevaisuuden peruskoulu -kehittämishanketta. Matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen ohjelmalla etsitään uusia innovatiivisia lähestymistapoja opetusmenetelmiin, opetuksessa käytettäviin työtapoihin ja oppimisympäristöihin.

Tavoitteena on kehittää tieteelliseen tutkimukseen perustuva, kansainvälisesti korkeatasoinen, toimenpideohjelma perusasteen koulutukseen sopivaksi. Ohjelma vakiinnutetaan kaikkien perusasteen oppilaitosten käyttöön. Kehittämisohjelman toteuttamiseen varataan yhteensä viisi miljoonaa euroa.

Oulun yliopiston LUMA-keskus mukana ohjelmassa

Hankkeen toteuttajaksi valittiin kilpailutuksen perusteella Helsingin yliopistosta koordinoitava valtakunnallinen ja lähes kaikki Suomen yliopistot kattava LUMA-keskus Suomi -verkosto.

Myös Oulun yliopiston LUMA-keskus kuuluu LUMA-keskus Suomi -verkostoon. Se on keskeinen toimija ohjelman toteuttamisessa Oulussa ja Pohjois-Suomessa. OuLUMA-keskuksen johtaja, professori Peter Hästö vetää lisäksi ohjelmaan kuuluvaa matematiikan koulutuksen kehittämisaliohjelmaa.

– Ohjelmalla on erittäin suuri merkitys Oulun yliopistolle, jossa merkittävä osa koulutuksesta perustuu luonnontieteelliseen perusosaamiseen. Luonnontieteen ja tekniikan vahvuus on tärkeä koko Pohjois-Suomelle, Peter Hästö toteaa.

Kehittämisohjelmaan liittyvät, Pohjois-Suomessa toteutettavat käytännön toimenpiteet suunnitellaan yhteistyössä LUMA-keskus Suomi -verkoston muiden jäsenten kanssa. Kantavana teemana on oppilaskeskeinen oppiminen. Toimenpiteisiin voivat kuulua lasten ja nuorten harrastustoiminta sekä opettajien täydennyskoulutus esimerkiksi toiminnalliseen matematiikkaan liittyen. Näitä molempia Oulun yliopiston LUMA-keskus on järjestänyt perustamisestaan lähtien.


Tiina Haapalainen toimii projektisuunnittelijana Oulun LUMA-keskuksessa.

Ei kommentteja artikkelille “Lasten ja nuorten matemaattis-luonnontieteellistä osaamista vahvistetaan

Kirjoita kommentti