Hauskoja tapoja oppia tilastojen käyttöä

tiistaina 15. heinäkuuta 2014 | | Ei kommentteja

Miten saada nuoret innostumaan numeroidentäyteisestä tilastojen maailmasta? MAOL ry, Suomen Tilastoseura ry ja Tilastokeskus järjestävät joka toinen vuosi käynnistyvän Suomen kansallisen Tilastokilpailun, jossa yläkoulu- ja lukioikäiset pääsevät joukkueina näyttämään tutkimuksentekotaitonsa. Kilpailun ideana on, että jokainen joukkue tekee pienen tutkimuksen valitsemastaan aiheesta: määrittää tutkimuskysymyksen, kertoo hieman taustatietoja, kerää aineiston, analysoi sen ja tiivistää tutkimuksen kulun sekä saamansa tulokset posteriin eli tietotauluun. Jokainen kilpailuun osallistuva koulu valitsee parhaan posterin yläkoulu- ja lukiosarjasta ja lähettää ne Tilastokeskukseen Suomen kansallisen raadin arvioitavaksi.

Suomen sarjojen voittajaposterit jatkavat matkaansa kansainväliseen Tilastojen luku- ja käyttötaitokilpailuun, johon osallistui viimeksi oppilaita kolmestakymmenestä eri maasta. Kansainvälisen kilpailun järjestää the International Statistical Literacy Project ISLP, jonka johtajana on Tilastokeskuksen kehittämispäällikkö Reija Helenius (reija.helenius@tilastokeskus.fi) sekä apulaisjohtajat Pedro Campos (pedro.campos@ine.pt) Portugalista ja Steve MacFeely (steve.macfeely@cso.ie) Irlannista. Projektin ohjausryhmän muodostavat Heleniuksen lisäksi IASEn puheenjohtaja Iddo Gal Israelista, John Harraway Uudesta-Seelannista, Adriana D’Amelio Argentiinasta sekä James Nicholson ja Stephen Penneck Isosta-Britanniasta. ISLP-projekti toimii the International Association for Statistical Education IASEn sekä the International Statistical Institute ISIn alaisuudessa.

Projektin tavoitteena on parantaa tilastojen käyttö- ja lukutaitoa ympäri maailman ja lisätä kaikkien kansalaisten tilastoihin liittyvää tietämystä erilaisten aktiviteettien, kuten kilpailujen, avulla. Projekti tekee yhteistyötä eri maiden tilastokeskusten, yliopistojen ja oppilaitosten sekä tilastollisten yhteisöjen ja seurojen, kuten esimerkiksi Suomen Tilastoseuran kanssa.

Kansainvälisen tilastokilpailun molempien sarjojen voittajaposterit esitellään aina ISIn järjestämissä tilastokongresseissa, seuraavan kerran maailman 60. tilastokongressissa Brasiliassa kesällä 2015. Erilaiset kongressit ja konferenssit ovatkin mainioita tilaisuuksia jakaa osaamista ja tietoa tilastotieteen opetuksesta ja hyvistä käytännöistä yli kansallisten rajojen. Suomi on pärjännyt kansainvälisessä kilpailussa loistavasti: lukiosarja on voitettu jo kolme kertaa peräkkäin. Vuoden 2013 lukiosarjan voitti suomalainen joukkue Rovaniemeltä aiheenaan porojen kasvatus.

Vuoden 2013 voittajaposteri. Tekijät: Riikka Ylikulppi ja Riikka Muje Lyseonpuiston lukiosta, Rovaniemeltä. Kuvaaja: Mikko Kiviranta. Posteri löytyy suurempana tiedostona osoitteesta http://iase-web.org/islp/documents/posterwinners2013/2_Finland_Poster.pdf

 

Posterien teko on Suomen menestymisen myötä muodostumassa uudeksi varteenotettavaksi opetusvälineeksi tilastojen käytön, tilastotieteen ja monen muunkin oppiaineen opetuksessa. Kilpailussa ei siis ole ainoastaan kyse yhteistyötaitojen, tutkimuksenteon ja tilastojen käytön opettelusta, vaan myös laajemmasta uudesta opetustavasta, jonka avulla nuoret saadaan innostumaan, kiinnostumaan ja oppimaan uusista asioista käytännön tekemisen kautta.

Tilastokoulu – ovi tilastojen maailmaan

Tilastokeskus tarjoaa myös toisen erinomaisen opetusvälineen tilastollisen tiedon lisäämiselle: Tilastokoulun, joka löytyy verkosta osoitteesta http://tilastokoulu.stat.fi. Tilastokoulu sisältää Tilastokeskuksen asiantuntijoiden tekemiä kursseja eri aiheista, ja niitä on tällä hetkellä yhteensä viisi. Kursseja ja oppimateriaaleja päivitetään ja lisätään jatkuvasti.

Tilastojen ABC -kurssi tarjoaa perustiedot tilastojen ymmärtämiselle ja käyttämiselle sekä tilastollisen tutkimuksen tekemiselle. Kurssia voivat mainiosti hyödyntää ala- ja yläkouluopettajat omassa opetuksessaan sekä esimerkiksi Tilastokilpailuun osallistuvat joukkueet. Työmarkkinatilastot-kurssi opettaa työmarkkinatilastoinnin peruskäsitteet, työmarkkinatilastojen, kuten palkka- ja työvoimakustannustilastojen, muodostamisen sekä työmarkkinoiden analysoinnin niin kotimaisten kuin kansainvälistenkin aineistojen pohjalta. Indeksit-kurssi tutustuttaa erilaisiin indekseihin, joita ovat muun muassa hinta-, kustannus- ja määräindeksit, indeksien laskentakaavoihin sekä niiden eroihin. Väestötieteen perusteet -kurssi taas kuvaa väestötieteen keskeiset käsitteet, tarkastelee väestömuutoksiin vaikuttavia tekijöitä sekä väestönkehityksen ja yhteiskunnan taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen välistä suhdetta. Kansantalouden tilinpito -kurssilla käydään läpi kansantalouden tilinpidon käyttöalueet ja sen historia, sen tärkeimmät määritelmät ja käsitteet sekä kansantalouden tilinpidon laskennan yleiset periaatteet.

Tilastokoulu tarjoaa jokaisen kurssin yhteydessä havainnollistavia esimerkkejä ja hyödyllisiä harjoitustehtäviä sekä erikseen eri luokka-asteille suunnattuja harjoitustehtäviä yleiseen tilastojen luku- ja käyttötaitoon liittyen. Tilastokoulun yhteydessä voi myös pelata hauskaa Tilastovisaa, joka tutustuttaa yksityiskohtaisiin tilastollisiin tietoihin sekä Tilastokeskuksen toimintaan ja tarjontaan. Tilastokoulusta löytyy myös tiedonlähdevinkkejä opettajille ja opiskelijoille sekä esimerkiksi opas opinnäytetyötä tekevälle ja tietoa Tilastokeskuksen tarjoamista koulutuspalveluista. Tilastokoulua ja sen oppimateriaaleja voivat siis hyödyntää kaikki tilastotiedosta ja tilastoista kiinnostuneet alakoulusta lähtien!

Lisätietoja Tilastojen luku- ja käyttötaitokilpailusta löydät osoitteesta
http://tilastokoulu.stat.fi/verkkokoulu_v2.xql?page_type=opettajalle

ja kansainvälisestä kilpailusta http://iase-web.org/islp/.

Tilastokoulu opettaa osoitteessa http://tilastokoulu.stat.fi.


Jenny Ståhlberg , kasvatustieteen kandidaatti, Helsingin yliopisto; korkeakouluharjoittelija, Tilastokeskus

Ei kommentteja artikkelille “Hauskoja tapoja oppia tilastojen käyttöä

Kirjoita kommentti