Tutkiva oppiminen matematiikassa

keskiviikkona 6. elokuuta 2014 | Kati Kyllönen | Ei kommentteja

1. osa: Johdatus tutkivaan oppimiseen matematiikassa

Aika ja paikka:

keskiviikko 27.8.2014 kello 17-20 ja
keskiviikko 3.9.2014 kello 17-20

Oulun normaalikoulun perusaste (0-6),
Kaitoväylä 7, Linnanmaa, Oulu

Kohderyhmä:

peruskoulun ja lukion opettajat

Koulutus on osallistujille ilmainen!

Kuvaus:

Koulutus koostuu lyhyistä luennoista, työpajamuotoisesta työskentelystä sekä matematiikan oppimiseen liittyvään kirjallisuuteen tutustumisesta. Koulutuksessa pyritään luomaan monipuolinen kuva matematiikasta ja sen oppimisesta. Tavoitteena on avartaa asenteita matematiikan kouluopetusta kohtaan ja tukea tutkivien, keskustelevien oppimisympäristöjen käyttöä.

Johdatus tutkivaan oppimiseen matematiikassa -koulutus aloittaa yhteensä 15 op laajuisen Tutkiva oppiminen matematiikassa -kokonaisuuden, josta tähän koulutuspäivään osallistuminen ja päivään liittyvien tehtävien tekeminen muodostaa 1 op.

Tutkiva oppiminen matematiikassa -kokonaisuus koostuu neljästä osasta:

1. osa: Johdatus tutkivaan oppimiseen matematiikassa (1 op)

2. osa: Yhteistoiminnallinen oppiminen matematiikassa (4 op)

3. osa: Tutkivaan oppimiseen ohjaaminen (5 op)

4. osa: kirjallinen työ, joka perustuu osissa 1-3 opittujen asioiden kokeilemiseen käytännössä ja niistä raportoimiseen (5 op)

Voit osallistua yhteen, kahteen, kolmeen tai neljään kokonaisuuden osaan. Koulutuskokonaisuuden osat 1, 2 ja 3 on järjestetty jo syksyn 2013 ja kevätlukukauden 2014 aikana. Osa 2 tullaan järjestämään uudelleen syyslukukauden 2014 aikana.

Kouluttajat:

Tutkiva oppiminen matematiikassa -koulutuskokonaisuudesta vastaa työryhmä, joka koostuu Oulun yliopiston matemaattisten tieteiden laitoksen ja kasvatustieteiden tiedekunnan sekä Oulun normaalikoulun opettajista.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opettajien täydennyskoulutusta, johon osallistuminen on osallistujille maksutonta.

Johdatus tutkivaan oppimiseen matematiikassa -koulutukseen ilmoittaudutaan verkkolomakkeella osoitteessa

https://www.webropolsurveys.com/S/C9D77FAC8CE2400D.par

Pyydämme ilmoittautumaan viimeistään maanantaina 25.8. Ilmoittautumisestasi lähetetään automaattinen vahvistus lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Lisätietoja koulutuksesta voit kysyä sähköpostitse osoitteesta kati.kyllonen@oulu.fi.


Ei kommentteja artikkelille “Tutkiva oppiminen matematiikassa

Kirjoita kommentti


OuLUMA toisaalla

LUMA-uutisia