LUMA SUOMI -kehittämisohjelma

maanantaina 2. maaliskuuta 2015 | | Ei kommentteja

Lumasuomikehittamisohjelma

Lasten ja nuorten matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen vahvistamiseksi on käynnistetty valtakunnallinen esi- ja perusopetuksen kehittämisohjelma. Opetus- ja kulttuuriministeriö on valinnut tarjouskilpailun perusteella vuosille 2014–2019 ajoittuvan ohjelman toteuttajaksi suomalaisten yliopistojen LUMA-keskus Suomi -verkoston yhteistyötahoineen. Ohjelman kohderyhmänä ovat 6–16-vuotiaat oppilaat, heidän huoltajansa sekä opettajansa.

Ohjelman tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten motivaatiota opiskella luonnontieteitä ja matematiikkaa sekä uudistaa näiden aineiden opetusta. Kehittämisohjelman toteutukseen pyritään saamaan kaikki Suomen päiväkodit ja peruskoulut mukaan. Kehitettävät pedagogiset toimintamallit ja materiaalit on tarkoitus vakiinnuttaa käyttöön kaikissa suomalaisissa esi- ja peruskouluissa.

Lisää tietoa LUMA Suomi -kehittämisohjelmasta täältä:
http://www.luma.fi/artikkelit/3292
ja tietoa kehittämishankkeista (33 kpl) ja niiden yhteyshenkilöistä täältä
http://www.luma.fi/files/luma-suomi-ohjelma-2014-2016.pdf.

Joustava yhtälönratkaisu -kehittämishanke

Kehittämisohjelma jakaantuu 33 kehittämishankkeeseen, joista Oulun yliopiston LUMA-keskuksessa tehdään yhtä eli Joustava yhtälönratkaisu -kehittämishanketta. Seuraavassa hankkeen lyhyt kuvaus.

Harvardissa toimiva Jon Star on kollegoineen tutkinut lineaaristen yhtälöiden ratkaisun opettamista oppilaslähtöisesti siten, että heti alusta asti tarkastellaan useita eri ratkaisuvaihtoehtoja. Starin lähestymistavan on havaittu toimivan eritasoisten oppilaiden kohdalla. Lähestymistapa tuo mielekkyyttä oppimiseen, koska oppilaalla on vastuu ja kontrolli omasta oppimisestaan.

Kehittämishankkeessa tavoitteena on kehittää joustavaan lähestymistapaan perustuva, Suomen oloihin sopiva opetuspaketti, testata paketin toimivuus ja tehokkuus sekä levittää se suomalaisen peruskoulun käyttöön.

Mikäli joustavuusajattelua saadaan kehittämishankkeessamme synnytettyä, niin tavoitteena on, että lähestymistapa voidaan ottaa käyttöön yleisemminkin peruskoulussa pyrittäessä joustavuuteen matemaattisessa ongelmanratkaisussa.

Lisätietoja LUMA SUOMI -kehittämisohjelmasta ja Joustava yhtälönratkaisu -kehittämishankkeesta:

Juha Jaako
sähköposti: juha.jaako@oulu.fi
puhelin : 0294 481718

 


Riikka Palkki ja Juha Jaako ovat mukana LUMA SUOMI -kehittämisohjelman Joustava yhtälönratkaisu -kehittämishankkeessa.

Ei kommentteja artikkelille “LUMA SUOMI -kehittämisohjelma

Kirjoita kommentti