Työpajoja 8.-9.-luokille

keskiviikkona 18. maaliskuuta 2015 | Kati Kyllönen | Yksi kommentti

Kuvayliopisto

Huhti-toukokuussa 2015 on 8.-9.-luokille tarjolla maksuttomia työpajoja, joissa tutustutaan lähemmin joihinkin Oulun yliopistossa edustettuihin luonnontieteiden, matematiikan ja tekniikan aloihin ja niiden sovelluksiin.

Työpajojen kesto on 1-3 tuntia, tarkemmat tiedot löytyvät työpajojen esittelyteksteistä (alla). Useimmat työpajoista toteutetaan yliopiston tiloissa, mutta osa työpajoista on tuotavissa kouluille. Työpajojen vetäjinä toimii Oulun yliopiston henkilökuntaa, jatko-opiskelijoita ja opiskelijoita.

Työpajoja suunniteltaessa ovat kohderyhmänä olleet erityisesti LUMA-luokat ja LUMA-valinnaisaineryhmät, mutta työpajoja voivat varata kaikki 8.-9.-luokkien opettajat, jotka kokevat, että työpaja voisi sopia omalle opetusryhmälle. Jos tietystä työpajasta kiinnostuneita ryhmiä on enemmän kuin työpajan vetäjät voivat ottaa vastaan, ryhmät otetaan työpajaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Työpajojen varaaminen

Työpajoista kiinnostuneet opettajat voivat ottaa yhteyttä Kati Kyllöseen (kati.kyllonen@oulu.fi). Työpajavierailun yksityiskohdista sovitaan erikseen kunkin opettajan kanssa.

 

Tarjolla olevat työpajat

1. Maisema ympärillämme

Aika: Toiveaika työpajan pitämiselle on huhtikuu (viikot 15-18), mutta toukokuukin käy.
Kesto: 2-3 tuntia
Paikka: koululla (Oulun alueella)
Muuta: Työpajan pisteillä tullee tiedonhakutehtäviä netistä, joten toiveena on, että kouluilla on mahdollisuus netin käyttöön.

Kuvaus: Työpajan pääasiallisena aiheena on maisema. Maisemaa tullaan käsittelemään suurimmaksi osaksi paikallisella tasolla, mutta myös hieman laajemmin. Työpajassa oppilaat syventyvät maiseman muutokseen eli siihen, millainen maisema oli ennen, millainen se on nyt ja millainen se on mahdollisesti tulevaisuudessa. Oppilaiden tarkoituksena on huomioida maiseman muutokseen vaikuttavia tekijöitä ja pohtia, miten ne maisemaan vaikuttavat. Työpajan keskeisimpiä teemoja maiseman lisäksi ovat ilmastonmuutos, maankohoaminen, pinnanmuodot ja ihminen. Työpajan tarkoitus on olla mahdollisimman toiminnallinen ja antaa sitä kautta oppilaille havainnollistava kuva maisemallisesta kehityksestä etenkin paikallisella tasolla.

 

2. Maa on planeetta Tämän työpajan aikoja ei ole enää vapaana, kaikki varattu!

Aika: huhti-toukokuu, mieluiten iltapäivät
Kesto: noin kaksi tuntia
Paikka: Linnanmaan kampus

Kuvaus: Työpaja koostuu lyhyestä johdannosta ja kahdesta demonstraatio-osuudesta, joista ensimmäinen havainnollistaa Maata suunnilleen pallomaisena kappaleena, toinen puolestaan tähtien nousua ja laskua eri puolilta maapalloa havaittuna. Toisessa osiossa käsitellään myös vuoden mittaan tapahtuvia muutoksia tähtitaivaalla. Demonstraatio-osuuksissa käytetään Google Earth- ja Stellarium-ohjelmia.

 

3. Matematiikan työpaja

Aika: huhti-toukokuu
Kesto: 2-4 tuntia, sopimuksen mukaan
Paikka: Linnanmaan kampus

Kuvaus: Työpaja perustuu ongelmanratkaisua opettavaan ongelmaan (Blonde Hair Problem). Tehtävän aikana oppijat huomaavat, että
1) mahdottomalta näyttävät tehtävät saattavatkin olla heidän ratkaistavissaan
2) tehokas ongelmanratkaisu vaatii sinnikkyyttä ja uskoa itseen (eikä vain mystistä neroutta)
3) matemaattisen ongelman muotoilu voi sisältää muutakin kuin numeroita ja kaavoja
4) ongelmanratkaisu voi olla nautinnollista puuhaa.
Ongelmanratkaisua opettavan osuuden (2 h) jatkona voidaan toteuttaa luova avoin tutkimustehtävä (1 h) ja/tai lukuteoreettinen tutkimustehtävä (1 h).

 

4. Vale, emävale, tilasto? -tilastotieteen työpaja Tämän työpajan aikoja ei ole enää vapaana, kaikki varattu!

Aika: erikseen sovittavissa 21.4. – 30.5.2015 välillä
Kesto: 75 min. tai erikseen sovittaessa lyhyempi aika
Paikka: Linnanmaan kampus tai erikseen sovittaessa koululla (Oulun alueella)
Ryhmien määrä: toteutetaan max. 6 työpajaa
Muuta: Jos työpaja toteutetaan koululla, oppilailla pitäisi olla perusfunktiolaskimet käytettävissä mm. keskilukujen laskemista varten.

Kuvaus: Minkä mielikuvan media haluaa sinun saavan esittämistään tilastoista? Miten päätelmiisi vaikutetaan? Toiminnallisia tehtäviä, joiden kautta havainnollistetaan mm. empiiristä tutkimusta, satunnaisotosta ja otoksen perusteella tehtävää arviointia. Esim. karkkipussin painon arviointi. Mukaan on mahdollista liittää ennakkotehtävä, jossa tutustutaan vaaligallupin perusteella tehtävään puolueiden kannatusten arviointiin.

 

5. Säteilevä ympäristö

Aika: tiistai 21.4.
Kesto: 2 tuntia
Paikka: Linnanmaan kampus
Ryhmien määrä: mahtuu aamupäivällä yksi ryhmä ja iltapäivällä toinen ryhmä, aamupäivän työpaja varattu, iltapäivän työpaja-aika vielä vapaana

Kuvaus: Säteilevä ympäristö -työpajassa tutustutaan ionisaatioon ja hiukkassäteilyyn ilmiöinä. Lähestymme asiaa ympäröivästä ympäristöstä käsin elävän elämän esimerkkejä käyttäen. Näemme mm. miksi siitä radonista puhutaan. Oppilaiden kanssa tutkitaan opetustilassa olevaa taustasäteilyä ja yritämme tunnistaa erilaiset ionisoivat hiukkaset sumukammion avulla. Lähtötietoina toivotaan, että atomin rakenteeseen liittyvät termit (ydin ja elektronikuori) olisivat läpikäytyinä ryhmän kanssa.

 

6. Puettavan elektroniikan anturi

Aika: huhti-toukokuu
Kesto: noin 1 tunti
Paikka: Linnanmaan kampus

Kuvaus: Työpajassa opiskelijat valmistavat paineanturin, joka perustuu tekstiilipohjaisiin sähköisiin materiaaleihin. Nämä joustavat ja venyvät paineanturit valmistetaan tutkijoiden avustuksella, jolloin opiskelijat pääsevät myös tutustumaan anturin toiminnan teoriaan. Valmiit anturit testataan ja ne kytketään ohjaamaan tietokonepohjaista järjestelmää.

 

7. Robotin ohjelmointi ja tekoälyalgoritmin ohjelmointi

Aika: toukokuu
Kesto: 3 tuntia
Paikka: Linnanmaan kampus

Kuvaus: Oppilasryhmä jaetaan kahteen osaan: 4-6 oppilasta tutustuu robotin ohjelmointiin ja loput ryhmästä tekoälyalgoritmin ohjelmointiin. Robotin ohjelmoinnissa tehtävinä ovat sumopaini, viivanseuraus ja esteenväistö. Tekoälyalgoritmin ohjelmoinnissa ohjelmoidaan pieni tekoälyalgoritmi ja katsellaan, miten oma tekoäly pärjää simuloidussa maailmassa.

 

8. Biokemian työpaja

Aika: torstai 23.4. klo 13-16
Paikka: Kontinkankaan kampus
Ryhmien määrä: mahtuu vain yksi luokka (20-25 oppilasta), nyt ilmoittautunut yksi 10 oppilaan ryhmä, joten tilaa vielä 10-15 oppilaalle
Muuta: sopii parhaiten 9.-luokkalaisille

Kuvaus: Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan tarjoamassa työpajassa tutustutaan proteiineihin ja niiden tutkimiseen sekä katsellaan kudosleikkeitä mikroskoopilla. Työpaja koostuu kolmesta pisteestä, joissa oppilaat kiertävät pienemmissä ryhmissä ja kuhunkin pisteeseen on varattu aikaa noin 45 min. Työpajoja varten oppilaat jaetaan 2-3 ryhmään riippuen luokan koosta ja aikaa menee yhteensä 2-3h.
Työpajassa vastauksia saadaan seuraaviin kysymyksiin:
– Mitä ovat proteiinit ja miten niitä voidaan tuottaa laboratoriossa?
– Millaisia laitteita käytetään proteiinien puhdistukseen?
– Miten proteiinin kolmiulotteista rakennetta tutkitaan?
– Miten lääkeaineet sitoutuvat proteiineihin?
– Miltä näyttävät mikroskoopissa hiiren eri kudokset? Pystytkö erottamaan lihaksen, sydämen, keuhkon, maksan ja luun toisistaan?

 

 


Yksi kommentti artikkelille “Työpajoja 8.-9.-luokille

 1. Hei

  Kastellissa olisimme kiinnostuneita maisema ympärillämme pajoista.
  Alustavasti seuraavia 9-luokan Bg-tunteja voisi hyödyntää.
  maaanatai (VK 15-18 oliko tarjolla?)
  9D klo 10-13.15 (välissä ruokailu)
  9E klo 13.130.15.30
  ke
  9B klo 13.130-15.30
  to
  9E klo 8.00-10.00

  KIrsi Anttila | torstaina 2. huhtikuuta klo 12:35 #

Kirjoita kommentti


OuLUMA toisaalla

LUMA-uutisia