Tiedekerhotoimintaa jälleen syksyllä 2015!

28.9.2015 |

OuLUMA-keskuksen järjestämää tiedekerhotoimintaa Oulun alueen alakouluilla jatketaan tänä syksynä!

Ensimmäistä kertaa tiedekerhoja järjestettiin siis viime keväänä neljällätoista Oulun alueen alakoululla. Yhteensä mukana kerhotoiminnassa oli yli 200 3-6-luokkalaista. Lisätietoa viime kevään tiedekerhoista voi lukea muun muassa blogitekstistä: ”Tiedekerho – Toiminnan kautta luonnontieteitä ja matematiikkaa alakoululaisille!”. Suuren suosion saavuttaneisiin tiedekerhoihin liittyen muun muassa kerholaisilta kerättiin palautetta kevään päätteeksi. Kerholaiset kertoivat kerhoissa käymisen olleen muun muassa mielenkiintoista ja mukavaa. Useilta kerholaisilta kysyttiin myös, haluaisivatko he kerhojen jatkuvan myös tulevaisuudessa. Vastaus kerholaisilta oli positiivinen. Kiitos tästä kuuluu tietysti viime kevään motivoituneille ohjaajille!

Kerhotoimintaa jatketaankin myös tänä syksynä. Mukana on tällä hetkellä seitsemän koulua ja kahdeksan kerho-ohjaajaa. Tiedekerhoissa on tarkoitus viime keväiseen tapaan keskittyä luonnontieteiden ilmiöiden tutkimiseen ja mukana kerhoissa on myös toiminnallista matematiikkaa. Fysiikan, kemian ja matematiikan alan kerho-ohjaajien lisäksi mukana on myös biologian opiskelijoita, joten ohjaajien koulutuskerroille uusina aiheina otetaan mukaan myös biologia ja maantieto.

Kerho-ohjaajien koulutus on aloitettu jo muutama viikko sitten. Ohjaajien koulutukseen kuuluu muutama yleinen tapaamiskerta sekä ainekohtaisia tapaamiskertoja, jolloin tiedekerhoja on tarkoitus pohtia nimenomaan kyseisen aineen näkökulmasta. Tärkeintä ainekohtaisilla tapaamiskerroilla on pohtia, miten kyseistä ainetta voidaan soveltaa alakouluikäisten tiedekerhoissa. Kerhokerroilla pysytään ilmiöiden ja kokeellisuuden tasolla kannustaen ja innostaen oppilaita luonnontieteelliseen ajatteluun. Kerhokerrat ovatkin kaukana ”teoriatunneista” – toiminta pidetään tiukasti kerhojen keskiössä.

Varsinaiset kerhot olisi tarkoitus aloittaa viikon 42 tietämillä. Kerhokertoja kussakin koulussa on kuusi – yksi kerhokerta viikossa. Tällä hetkellä koulut hoitavat kerholaisten ilmoittautumisia tiedekerhoihin. Toivottavasti saadaan tänäkin vuonna mukaan paljon innostuneita kerholaisia!

Kuulemisiin,
Anu

 

 

Ei kommentteja artikkelille “Tiedekerhotoimintaa jälleen syksyllä 2015!

Kirjoita kommentti