Tiedettä, luontokokemuksia ja elämyksiä tiedeleirikoulussa!

perjantaina 11. syyskuuta 2015 | | Ei kommentteja

Version 2

Oulangan tutkimusasemalla järjestetään 16.-19.9. uudenlainen tiedeleirikoulu. Leirikoulun osallistujat pääsevät yliopisto-opiskelijoiden opastuksella tutustumaan mm. Oulankajoen pohjaeläimiin, joen tulvimisen jälkiin, ympäristön havainnointiin, ilmastodatan keruuseen ja matkailun ympäristövaikutuksiin.

Leiriläisille esittelevät toimintaansa Oulangan tutkimusasema ja Oulangan luontokeskus. Leiri huipentuu yhden vuorokauden mittaiseen vaellukseen ja yöpymiseen ulkona Oulangan tutkimusaseman läheisyydessä, Kiutakönkään jylhissä maisemissa.

Leirikoulun aloitettiin jo perjantaina 11.9. alkuseminaarilla, joka järjestettiin Oulun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan ja kasvimuseon tiloissa. Seminaarin aluksi kasvitieteellisen puutarhan intendentti Annu Ruotsalainen esitteli oppilaille kasvitieteellisen puutarhan toimintaa ja muutamia puutarhalla käynnissä olevia projekteja. Oppilaat pääsivät tutustumaan uhanalaisten kasvien lisäämiseen solukkoviljelyn avulla ja uusiin kryosäilytystekniikoihin.

 

Version 2
Kasvitieteellisen puutarhan intendentti Annu Ruotsalainen esittelee leirikoululaisille uhanalaisten kasvien lisäämistä.

 

Puutarhalla tehdyn tutustumiskierroksen jälkeen leirikoulun ohjaajat esittelivät tulossa olevan leirikoulun ohjelmaa. Alkuseminaarin lopuksi leirikoululaiset pääsivät tutustumaan toisiinsa yhteisen esittelytehtävän avulla.

Leirikoulun sisällön on suunnitellut Oulun yliopiston opiskelijoista koostuva työryhmä yhdessä yliopiston henkilökunnan kanssa. Opiskelijat toimivat myös ohjaajina leirillä. Leirille osallistuu kaksi oululaista yläkouluryhmää, joiden opettajat ovat olleet mukana leirin suunnittelussa sen ideoinnista lähtien.

 

Version 2
Leirikouluun osallistuvien luokkien opettajat omatekoisen esittelyposterin äärellä. Vasemmalta oikealle Anne Kähkönen ja Jussi Tomberg Laanilan koululta sekä Ari Kähkönen ja Miia Halonen Pateniemen koululta.

 

Tiedeleirikoulun tavoitteena on tutustuttaa nuoret tieteellisen tutkimuksen tekemiseen, kartuttaa heidän luontotuntemustaan ja lisätä ympäristötietoisuutta. Leirikoulun aikana nuoret pääsevät myös pohtimaan omaa luontosuhdettaan ja luontokokemuksiaan. Leirikouluun liittyen on tekeillä kaksi pro gradu -tasoista opinnäytetyötä, joiden tekijät toimivat leirikoulussa ohjaajina.

Tiedeleirikoulussa on mukana kaikkiaan 34 yläkoululaista, 4 opettajaa ja 7 yliopisto-opiskelijaa.

 

Version 2
Ryhmäkuva tiedeleirikoulun ohjaajina toimivista opiskelijoista. Kuvassa vasemmalta oikealle Mira Niemelä, Outi Kivelä, Ninnu Korpi, Maria Rajakallio ja Auli Heikkilä. Kuvasta puuttuvat Sara-Juulia Tervola ja Leena Rinta-Runsala.

 


Kati Kyllönen toimii suunnittelijana Oulun yliopiston LUMA-keskuksessa. Koulutukseltaan hän on fyysikko sekä fysiikan, kemian ja matematiikan opettaja.

Ei kommentteja artikkelille “Tiedettä, luontokokemuksia ja elämyksiä tiedeleirikoulussa!

Kirjoita kommentti