Pedapäivät

4.12.2015 |

Neljännet Pedapäivät järjestettiin Kastellin monitoimitalolla viime viikonloppuna (27-28.11.) Pedapäivät pitivät sisällään erilaisia luentoja ja työpajoja, joihin osallistui opettajia alakoulusta lukioon. Myös OuLUMA-keskuksen Tiedekerhot näkyivät Pedapäivillä kahdella työpajalla ja messusosaston esittelypisteellä.

Pedapäivien tavoitteena on ensisijaisesti edistää kasvatustieteen, koulutuksen suunnittelun ja koulujen keskinäistä vuorovaikutusta. Tapahtumassa vieraili muun muassa Oulun kaupungin ja eLukion opettajia, Oulun yliopiston henkilökuntaa ja opetuksen kehittäjiä. Pedapäivien luennot pitivät sisällään muun muassa aihepiirejä liittyen tulevaisuuden oppimiseen, OPS2016-sisältöihin ja opetuksen digitalisaatioon. Päivien työpajat puolestaan käsittelivät opetusta hyvin käytännönläheisestä näkökulmasta. Luentojen ja työpajojen lisäksi Pedapäivillä oli mahdollista kierrellä messuosastoilla, joissa esiteltiin muun muassa opetusteknologian uusimpia laitteistoja, uuden opetussuunnitelman mukaisia oppikirjasisältöjä sekä Oulun alueella tarjottavaa tiedekerhotoimintaa.

Itse osallistuin Pedapäiviin suunnittelemalla OuLUMA-keskuksen Tiedekerhopajaa yhdessä kahden muun Tiedekerho-koordinaattorin ja viime kevään kerho-ohjaajien kanssa. Tiedekerhopajoissa opettajilla oli mahdollisuus päästä tutustumaan OuLUMA-keskuksen Tiedekerhotoimintaan ja käytännössä kokeilemaan Tiedekerhoissa tehtäviä töitä. Tiedekerhopaja jaettiin kolmeen työpisteeseen, aihepiireinä fysiikka, kemia ja matematiikka. Biologiaan ja maantieteeseen liittyvää työpistettä emme ehtineet vielä sisällyttää työpajaan, vaikka ne ovat tänä syksynä uusi lisäys Tiedekerhoihin.

Fysiikan työpisteellä pajaan osallistuneet opettajat tutustuivat muun muassa Tiedekerhoissa tehtyihin sähkötöihin sähkösalkkua käyttäen ja värien käyttäytymisen opettamiseen värihyrrän rakentamisen avulla. Kemian työpisteellä kokeiltiin kerhoissa tehtyjä pH-mittauksia luonnon indikaattoreita eli punakaalta ja kurkumaa käyttäen. Kemian työpisteellä tutustuttiin myös ihmemönjän valmistamiseen, jonka tarkoitus on opettaa kerholaisille mielenkiintoista lisätietoa aineista ja niiden ominaisuuksista. Matematiikan työpisteellä opettajat tutustuivat Tiedekerhoissa pelattuihin loogista päättelyä kehittäviin matematiikka-aiheisiin peleihin ja pulmiin sekä kerhoissa käytettyihin geometristä hahmottamista kehittäviin matematiikan työvälineisiin.

Pedapaivat02
Tiedekerho-aiheisessa työpajassa tutustuttiin käytännössä kerhoissa tehtäviin töihin.

Työpajojen lisäksi OuLUMA-keskuksen toimintaan ja Tiedekerhoihin oli mahdollista tutustua messuosaston esittelypisteellä, jossa esittelijät kertoivat OuLUMA-keskuksen tämänhetkisestä toiminnasta sekä kevään ja syksyn aikana järjestetyistä Tiedekerhoista. Opettajat saivat halutessaan esittelypisteeltä mukaansa muun muassa SOLMU-matematiikkalehtiä, tangram-pulmatehtäviä sekä Tiedekerhoissa suosittujen töiden työohjeita. Esittelypisteellä olikin nähtävillä Tiedekerhoissa tehtyjä kotitekoisia laavalamppuja, sokerisateenkaari ja työpajoissakin valmistettua ihmemönjää.

Pedapaivat03
OuLUMA-keskuksen esittelypiste.

Esittelypisteellä toimimisen ohella pääsin itsekin kiertelemään messuosastoa ja seuraamaan muutamia luentoja. Yksi luento, jossa vierailin käsitteli tulevaisuuden oppimista, luennoitsijana Essi Vuopala Oulun yliopistosta. Heti alkuun luennoitsija painotti luennon otsikkoon liittyen, ettei oppiminen varsinaisesti ole ajan saatossa muuttunut miksikään. Sen sijaan käsitys oppimisesta on muuttunut. Nykyisen käsityksen mukaan opimme parhaiten yhteistyössä muiden kanssa, teknologian tukemana ja säädellen omia ja ryhmän yhteisiä oppimisprosesseja. Yhteisöllinen oppiminen parhaimmillaan käynnistää tärkeitä oppimisen mekanismeja. Yhteisöllisen oppimisen avulla pystymme seuraamaan muiden oppijoiden työskentelystrategioita, jakamaan ja argumentoimaan tietoa, antamaan palautetta, kysymään ja selittämään opittua tietoa. Niinsanottuihin 21. vuosisadan taitoihin kuuluvatkin muun muassa työelämätaidot sisältäen yhteistyö- ja kommunikointitaidot, luovan ajattelun taidot sekä digitalisaation myötä työvälineiden käyttämisen taidot.

Pedapaivat04
Luento aiheesta ”Tulevaisuuden oppiminen”.

Kaiken kaikkiaan Pedapäivät olivat erittäinkin antoisa tapahtuma. Ainakin itse osallistuisin vastaavanlaisiin tapahtumiin mielelläni myös myöhemmin.

Kuulemisiin,
Anu

 

 

 

 

Ei kommentteja artikkelille “Pedapäivät

Kirjoita kommentti