Tuutorointi opiskelun tukena

Tuutorointia
Opiskelua matematiikan tuutortuvalla.

Tuutori on opettaja tai opiskelija, jonka tehtävänä on ohjata muita opiskelijoita jonkin tietyn aiheen kanssa. Tuutorointi itsessään on todella vanha keksintö, mutta sen hyödyntämistä on suhteellisen vähän peruskouluissa ja lukioissa. Haastattelimme Oulun yliopiston matematiikan laitoksella työskentelevää Topi Törmää ja pyysimme häntä kertomaan oman näkökulmansa matematiikan tuutoroinnista.

Hei Topi! Kertoisitko aluksi itsestäsi hieman.

Olen 29-vuotias tohtorikoulutettava Oulun yliopiston matematiikan tutkimusryhmässä, jossa tutkimusalanani ovat yleiset ketjumurtoluvut ja Diofantoksen approksimointi. Olen valmistunut maisteriksi 2012 ja suorittanut myös aineenopettajan opinnot. Opetuskokemusta minulle on kertynyt yliopistossa toisesta opiskeluvuodestani lähtien laskuharjoitusten pitäjänä, tuutorina ja jopa luennoitsijana. Lisäksi olen ollut koko opiskeluaikani aktiivinen Sigma-killan toiminnassa, mm. kaksi vuotta hallituksen puheenjohtajana ja pari viime vuotta oltermannina.

Mitä on tuutorointi matematiikan opetuksessa?

Tuutorointi on oppimisen tueksi annettavaa ohjausta, joka mahdollistaa opiskelijoille neuvojen ja opetuksen saamisen myös varsinaisten luentojen ja laskuharjoitusten ulkopuolella. Matemaattisten tieteiden käytävällä on tuutoroinnille varattu oma tila, tuutortupa, jossa päivystävät esimerkiksi jatko-opiskelijat ja yliopisto-opettajat. Tuutortuvalle voi tulla milloin vain opiskelemaan, laskemaan harjoitustehtäviä ja kysymään neuvoa.

Miksi tuutorointi on tarpeellista/hyödyllistä?

Tuutorointi antaa opiskelijoille mahdollisuuden saada yksilöllistä ohjausta. Tuutorin kanssa kurssien sisältöihin ja tehtäviin on usein enemmän aikaa paneutua kuin luennoilla ja harjoituksissa. Lisäksi tuutortuvan ”epävirallisessa” ilmapiirissä opiskelu voi tuntua rennommalta.

Mitä hyötyä tuutoroinnista on itse tutorille?

Tuutorointi on hyvä tilaisuus tuutoreille tutustua opiskelijoihin paremmin sekä kuulla palautetta opetuksesta ja sen järjestelyistä. Tuutorointi tietysti myös kartuttaa opetus- ja ohjauskokemusta eikä ole opettajillekaan pahitteeksi välillä kerrata perusasioita. Erityisesti tuutoreina toimiville opiskelijoille tämä on tärkeää.

Voiko tuutoroinnista olla jotain haittaa?

Ei sen enempää kuin mistään muustakaan opetuksesta.

Voisiko tutortoiminta toimia myös lukiossa tai yläkoulussa kuten yliopistossa?

Ehdottomasti! Tuutortoiminta toimisi varmasti hyvin tukena ja lisänä muulle opetukselle myös lukiossa ja peruskoulussa. Ongelmana on tietysti se, ettei opettajilla usein ole aikaa ja resursseja tuutoroimiseen. Tuutorointia tosin voisivat tehdä myös vanhemmat oppilaat, mikäli siihen järjestettäisiin mahdollisuus.

Millaisia vinkkejä haluaisit antaa matematiikan opiskeluun?

  • Panosta ymmärtämiseen ja perusteluihin: Mitä käsitteet ja määritelmät tarkoittavat? Miksi jostain asiasta seuraa jokin toinen asia? Älä niele purematta!
  • Kannattaa opiskella ryhmässä. Kavereiden kanssa teorian ja tehtävien pohtiminen avaa uusia näkökulmia, ja muiden opettaminen on yksi parhaita tapoja oppia myös itse.
  • Kysy rohkeasti apua. Luennoitsijat, harjoitusten pitäjät ja tuutorit ovat olemassa sitä varten.
  • Muista myös lepuuttaa aivoja tekemällä jotain ihan muuta!

Millaisia vinkkejä haluaisit antaa matematiikan tuutorointiin tuleville?

Edellisen kohdan lista soveltuu hyvin myös tähän. Tuutorointiin tullessa kannattaa jo ennakkoon hieman pohtia, mistä asioista haluaa kysyä, ja kerrata ne asiat, jotka jo kokee osaavansa. Näin tuutorin kanssa voidaan keskittyä juuri niihin hankaliin asioihin.

Lopuksi, mitä terveisiä haluaisit antaa tuleville matematiikan opiskelijoille yliopistossa?

Opiskeluajoista kannattaa ottaa kaikki hyöty ja ilo irti. Täältä löytyy hyvä tukiverkosto opiskelijoille niin opiskelun kuin muunkin elämän haasteisiin. Varsinaisen opiskelun vastapainoksi Oulun yliopiston piirissä toimivat lukuisat aine- ja harrastejärjestöt tarjoavat monenlaista toimintaa, jonka piirissä saa myös helposti uusia kavereita. Erityisesti on tietysti mainittava matematiikan ja fysiikan opiskelijoiden oma ainejärjestö Sigma-kilta, jonka toimintaan kannattaa lähteä mukaan heti ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien. Tervetuloa Oulun yliopistoon opiskelemaan matematiikkaa!


Jukka Lämsä, Erkki Lohiniva ja Marko Hiltunen toteuttivat Topi Törmän haastattelun osana matematiikan aineenopettajiksi opiskeleville suunnattua Matematiikka opetuksessa -kurssia.

Ei kommentteja artikkelille “Tuutorointi opiskelun tukena

Kirjoita kommentti