Lähde mukaan inspiroivaan StarT-yhteisöön!

torstaina 15. syyskuuta 2016 | | Ei kommentteja

LUMA-keskus Suomi -verkosto kutsuu Suomi100 -juhlavuoden kunniaksi kaikki koulut, päiväkodit ja harrastusryhmät mukaan iloiseen yhdessä oppimiseen! Mukaan voi ilmoittautua 31.10.2016 mennessä osoitteessa http://www.luma.fi/start/4473.

StarTin viiden tähden ohjelma on Tiede-Teknologia-Taide-Työelämä-Tulevaisuus

StarT tukee matematiikan, luonnontieteiden, taiteiden, liikunnan ja muiden oppiaineiden ilmiöpohjaista ja monialaista oppimista kannustaen koko oppimisyhteisön mukaan. Projektityöskentelyssä oppilaiden luovuus ja kekseliäisyys nousevat keskiöön samalla kun yhteisöllisyys kasvaa.

Suomi100 -juhlavuoden kunniaksi käynnistettävä StarT-hanke tarjoaa työkaluja yhteisöllisyyden lisäämiseen ilmiöpohjaisen projektioppimisen keinoin. Ota koppi haasteesta ja ilmoittaudu mukaan!

Kuva_LUMA-keskus Suomi_Veikkosomerpuro x420

StarTin tavoitteena on vakiinnuttaa Suomeen uudenlainen monitieteinen ja yhteisöllinen oppimiskulttuuri, jossa projektioppiminen on keskiössä. Hankeessa mukana olevat projektit voivat olla pienempiä tai suurempia tutkimuksia, liikkuvan lelun kehittämistä, robottiohjelmointia, pelin toteuttamista, tiedeteatteriesitys, animaatio tai vaikka musikaali, jonka toteuttavat lapsista muodostetut tiimit.

Projektien aiheet ovat tähtitiimien vapaasti valittavissa, ainoana vaatimuksena on yhteys LUMA-aineisiin sekä StarTin teemoihin, jotka ovat:

1) Arjen matematiikkaa
2) Hyvinvointi (mm. terveys, ruoka, liikunta)
3) Luonto ja ympäristö
4) Ohjelmointia ja robotiikkaa
5) Teknologia ympärillämme
6) Tähdet ja avaruus
7) Tämä toimii: Liikkuva lelu (huom. vain 6 – 12 -vuotiaille).

StarT opettajan silmin: oppimisen iloa ja tukea OPS:iin

Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi koko Suomessa käynnistettävään yhteisöllisyyttä ja monialaisuutta tukevaan StarT-hankkeeseen on ilmoittautunut mukaan jo 200 oppimisyhteisöä. Etenkin StarTin vahvaa OPS-yhteyttä arvostetaan laajasti ilmoittautuneiden keskuudessa. Myös muita sen tarjoamia mahdollisuuksia kiitellään.

StarT_logo_200

StarT on tiukasti sidottu opetussuunnitelmien perusteisiin. Se painottaa projektioppimista, monialaisuutta, ilmiölähtöisyyttä, lasten ja nuorten aktiivista osallistumista sekä luovuutta. Tämä on huomattu useassa StarTiin ilmoittautuneessa oppimisyhteisössä.

Koska uusi opetussuunnitelma painottaa ilmiöpohjaista oppimista sekä poikkitieteellisyyttä, niin vastaamme tähän haasteeseen oppiainerajat ylittävällä kurssilla. Koska kurssi on ihan uusi, niin kaikki kontaktit ja materiaalit ovat tervetulleita.” iloitsee Etelä-Suomesta StarTiin ilmoittautunut lukio.

StarT kuva x420Monella on projektioppimisesta hyviä kokemuksia entuudestaan. Näitä kokemuksia halutaan jakaa muille ja oppia itse lisää.

Näin kokee esimerkiksi esikoulun opettaja: “Olen kiinnostunut projektityöskentelystä ja toteuttanut sitä jonkin verran. Haluan saada ja jakaa ideoita.

Olemme tehneet projekteja koulussa ja olemme huomanneet, miten oppilaat innostuvat monialaisista oppiainerajoja ylittävistä kokonaisuuksista. Oppilaat ovat oppineet kantamaan vastuuta ja suunnittelemaan projekteja.” kertoo peruskoulun alaluokkien opettaja.

StarTin uskotaan vahvistavan koulun yhteisöllisyyttä ja tuottavan oppiainerajat ylittäviä uusia käytänteitä.

Työstämme uutta OPSia, toteutamme koulumme KEKE-ohjelmaa ja haluamme kehittää koulumme yhteisöllisyyttä sekä osallistua Suomen 100-vuotisteemaan.” kertoo itäsuomalaisen yläkoulun opettaja syikseen olla mukana StarTissa.

Lukiossa ollaan samoilla linjoilla: “Me haluamme monipuolistaa opiskeluympäristöjä ja -menetelmiä, oppia uusia käytänteitä sekä ylittää oppiainerajoja entistä rohkeammin.

StarT Kuva2 x420Myös yhteistyö vanhempien kanssa koetaan luontevaksi StarTin kautta.

Haluamme rakentaa yhteistyöpäivän vanhempien kanssa, jossa vuositeemamme Luonnontieteet olisivat läsnä ilmiölähtöisesti.” suunnittelee koulu Etelä-Suomesta.

Lasten ja nuorten oppimisen ilo on monelle tärkein syy olla mukana! StarTin kautta halutaan välittää insipiraatiota ja iloa lasten ja nuorten suuntaan esikouluista lukioihin:

Projektityöskentely on ollut mielenkiintoinen ja tehokas tapa lapsille oppia.” -esikoulun opettaja

Luonnontieteiden osaamista ja oppimisen iloa on mukava edistää!” – alakoulun opettaja.

Jotta saisimme nuoria inspiroitua luonnontieteiden ja matematiikan pariin.” – yläkoulun opettaja mukaanlähtöään StarTiin.

Monipuolistaaksemme lukion pedagogisia käytäntöjä. Löytääksemme motivoivia menetelmiä.” – lukion opettaja

Haluamme kutsu myös Sinut mukaan inspiroivaan StarT-yhteisöön!

Ilmoittautuminen StarTiin on käynnissä! Mukaan voi ilmoittautua 31.10.2016 mennessä osoitteessa http://www.luma.fi/start/4473.

PS: Ilmoittautuneille maksuton yli sadan työohjeen ja idean materiaalipankki sekä yhteisöllinen StarT-verkkokoulutus aukeavat 15.9.2016! Täyden hyödyn saat irti, kun olet mukana jo syyskuussa!

StarT-hankkeen omistaja ja päätoteuttaja on LUMA-keskus Suomi. StarT toteutetaan yhteistyössä verkostoon kuuluvien LUMA-keskusten, mukaan lähtevien yhteistyökumppanien ja rahoittajien kesken. StarT on osa Suomi100 -juhlavuoden virallista ohjelmaa.


Jenni Vartiainen on LUMA-keskus Suomen StarT-hankkeen projektipäällikkö.

Ei kommentteja artikkelille “Lähde mukaan inspiroivaan StarT-yhteisöön!

Kirjoita kommentti