Vesimittaukset ja Metsästä mikroskoopille 7.2.2018

torstaina 18. tammikuuta 2018 | Kati Kyllönen | Ei kommentteja

Aika ja paikka

keskiviikko 7.2.2018 klo 13.00–15.30
Oulun yliopiston Linnanmaan kampus,
luokka KTK140

Sisältö

Koulutuksessa käydään läpi kaksi oppimiskokonaisuutta: Vesimittaukset ja Metsästä mikroskoopille!

Vesimittaukset

Vesimittaukset on yläkouluun suunnattu oppimiskokonaisuus, jossa oppilaat pääsevät itse tutkimaan lähivesistöjensä tilaa nykyaikaisten mittalaitteiden avulla. Vesistön tila riippuu useasta tekijästä, jotka johtuvat ihmisen vaikutuksen lisäksi lähiympäristöstä ja vuodenajasta. Suorittamalla toistuvia mittauksia voidaan tarkastella esimerkiksi ihmisen osuutta nitraattipitoisuuksiin viljelyaikana, lämpötilan ja jääpeitteen vaikutusta happipitoisuuteen, sekä soistumisen vaikutusta happamuuteen.

Mittauksista tuotetaan paikkatietoa, joka on avoimesti kaikkien käytettävissä. Näin opettajat ja oppilaat voivat tarkastella omia ja muidenkin mittaustuloksia sekä hyödyntää tätä opetuksessa. Näin omien lähivesistöjen tilan tutkimusta voidaan laajentaa omasta lähijoesta lähialueen muihin jokiin ja järviin. Kokonaisuuden keskeisin tavoite on nuorten ympäristökasvatus, joka kohdistuu ihmisen ja ympäristön vuorovaikutukseen sekä lisää kiinnostusta oman lähialueen ympäristön tilaan.

Mobiililaboratorio sisältää valmiin mittauskokonaisuuden, johon sisältyy muun muassa happi- ja nitraattipitoisuuden, happamuuden ja sameuden mittaaminen. Kokonaisuutta voi vapaasti muokata omaan opetukseen sopivaksi lisäämällä omia mittauksia tai jättämällä joitakin mittauksia pois. Muokaten tämä kokonaisuus sopii siis myös alakoululaisille ja lukiolaisille. Käytännössä mittaukset yhdistävät kaikkia opetettavia luonnontieteitä – niin biologiaa ja maantietoa kuin fysiikkaa ja kemiaakin.

Metsästä mikroskoopille!

Metsästä mikroskoopille! -oppimiskokonaisuus tarjoaa luontoelämyksiä ja esittelee perusopetukseen soveltuvia luonnontutkimuksen työtapoja. Maastoretkiohjeet on suunnattu erityisesti alakoulun ympäristöopin opetukseen, mutta teknologia soveltuu hyvin myös osaksi luonnontieteiden aineenopetusta.

Työpajoissa tutustutaan tukimateriaaliin, joka kannustaa ulkona oppimiseen ja maastoretkiin yksinkertaisin kuvitetuin ohjein. Lisäksi osallistujat pääsevät käyttämään tietokoneisiin ja älylaitteisiin kiinnitettäviä maastomikroskooppeja, jotka voi ottaa mukaan luontoon. Mikroskoopit ovat helppokäyttöisiä ja edullisia hankkia ja yhdessä tukimateriaalin kanssa niitä voi käyttää monipuolisesti havainnoimaan elävää luontoa kohteessa ja tunnistamaan kasvien ja hyönteisten rakenteita. Tutkimuksen kohdetta ei tarvitse vahingoittaa tai välttämättä edes irrottaa tutkimista varten ja mikroskoopeilla voi ottaa ja tallentaa kuvia ja videoita myöhempää tarkastelua ja hyödyntämistä varten.

 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Koulutus on suunnattu luonnontieteiden aineenopettajille ja luokanopettajille.

Ilmoittaudu koulutukseen Oulun kaupungin koulutuskalenterin kautta alla olevasta linkistä 31.1. mennessä:
https://www.kuntapalvelut.fi/oulunkoulutuskalenteri/course.php?l=fi&h=9cf81d8026a9018052c429cc4e56739b&t=604

Koulutukseen voidaan ottaa 20 osallistujaa. Osallistuminen on maksutonta.

Kouluttajina toimivat Jaakko Lamminpää ja Jaani Paski Lounais-Suomen LUMA-keskuksesta. Tarvittava materiaali ja ohjeet molempiin oppimiskokonaisuuksiin löytyvät Lounais-Suomen LUMA-keskuksen sivuilta (http://luma.utu.fi/kouluille/#oppimiskokonaisuudet).

Lisätietoja koulutuksesta voit tarvittaessa kysyä Kati Kyllöseltä (kati.kyllonen@oulu.fi).

 

 


Ei kommentteja artikkelille “Vesimittaukset ja Metsästä mikroskoopille 7.2.2018

Kirjoita kommentti


OuLUMA toisaalla

LUMA-uutisia