Tule mukaan Digitaalisen valmistuksen perusteet -kurssille!

maanantaina 19. helmikuuta 2018 | | Ei kommentteja

Oulun yliopiston Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta kutsuu lukiolaisia ja yläkoululaisia ilmoittautumaan Digitaalisen valmistuksen perusteet -kurssille, joka järjestetään Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella
Fab Labissa (http://www.oulu.fi/fablab/) 12. maaliskuuta – 15. toukokuuta. Myös opettajat ovat tervetulleita osallistumaan!

Kurssilla opiskelijat rakentavat interaktiivisen robotin, jossa Fab Labin työkaluja ja laitteita käyttäen liitetään yhteen mekaniikkaa, elektroniikkaa ja ohjelmointia. Kurssilla sovelletaan projektioppimista yhdistettynä kuuteen käytännönläheiseen pienryhmäluentoon, joilla kerrotaan suunnittelun perusperiaatteet ja ohjenuorat. Opiskelijat oppivat mekaanisten komponenttien suunnittelua 3D-mallinnusohjelmalla, kuinka käyttää mekaanisia komponentteja yhdessä antureiden ja toimilaitteiden kanssa fyysisen laitteen (robotti) toteutuksessa ja kuinka ohjelmoida robottia, jotta se kykenee olemaan vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Opiskelijat tulevat työskentelemään pienissä ryhmissä.

Kurssi on erinomainen johdanto digitaaliseen valmistukseen ja tietokonetekniikkaan sekä niihin liittyviin aloihin. Kurssi myös tutustuttaa opiskelijat Oulun yliopiston Fab Labin monipuolisiin digitaalisiin pikavalmistusprosesseihin. Kurssin opettajat ovat opiskelijoita, tohtorikoulutettavia, tutkijatohtoreita ja professoreja.

Kurssin laajuus on 5 opintopistettä, joka vastaa noin 135 tunnin työskentelyä. Kurssi sisältää 12 tuntia lähityöskentelyä (pienryhmäluennot) ja 123 tuntia itsenäistä työskentelyä mukaan lukien työskentely Fab Labissa. Pienryhmäluennot pyritään järjestämään klo 16 jälkeen.

Ilmoittaudu kurssille 5.3.2018 mennessä lähettämällä sähköpostia Antti Mäntyniemelle (antti.mantyniemi(AT)oulu.fi). Antilta voit myös kysyä lisätietoja kurssista.

Registration and additional information in English on email: Georgi Georgiev (georgi.georgiev(AT)oulu.fi)

Digitaalisen valmistuksen perusteet -kurssi (pdf)

Principles of Digital Fabrication -course (pdf)

 

 

 

 

 


Kati Kyllönen toimii suunnittelijana Oulun yliopiston LUMA-keskuksessa. Koulutukseltaan hän on fyysikko sekä fysiikan, kemian ja matematiikan opettaja.

Ei kommentteja artikkelille “Tule mukaan Digitaalisen valmistuksen perusteet -kurssille!

Kirjoita kommentti