Seiskaluokkalaiset kisasivat jälleen Oulun seudun matematiikkamestaruudesta

perjantaina 12. huhtikuuta 2019 | | 2 kommenttia
Finaalin seitsemän parasta kilpailijaa. Voittajakaksikko Vesa Jokela ja Juho Virsunen kuvan oikeassa laidassa.

Oulun yliopistolla pidettiin 7.-luokkalaisten matematiikkakilpailun finaali lauantaina 6.4.2019. Perinteeksi muodostunut kilpailu järjestettiin tänä keväänä jo kahdeksatta kertaa. Finaalitehtäviä saapui ratkomaan 26 alkukilpailun perusteella kutsuttua oppilasta Oulun seudulta. Tällä kertaa kilpailun voitto menikin tasatuloksella kahdelle nuorelle Tupoksen yhtenäiskouluun, Vesa Jokelalle ja Juho Virsuselle. Finaaliin osallistuneet saivat kunniakirjat ja makeispussit. Lisäksi seitsemän parhaiten pärjännyttä palkittiin ongelmanratkaisutaitoa kehittävillä peleillä ja kirjoilla.

Finaalin kärkiseitsikolle jaettiin palkinnoksi pelejä ja kirjoja.

Kilpailun tarkoituksena on tarjota lisähaastetta koulumatematiikassa hyvin pärjääville oppilaille ja tutustuttaa oppilaita ongelmanratkaisukeskeiseen matematiikkaan. Laskimia kilpailussa ei käytetä. Finaalin kilpailutehtävät olivat laatineet Oulun yliopiston Matemaattisten tieteiden yksiköstä Louna Seppälä ja Topi Törmä. Pelkkä oikein laskeminen ei kilpailussa menestyäkseen riittänyt, vaan tänä vuonna finaalin viidestä tehtävästä neljään vaadittiin perustelu. ”Tehtävät olivat viime vuoteen verrattuna hivenen helpompia, mutta niissä korostui perustelujen merkitys sitäkin enemmän. Näin ollen perustelut olivat erittäin iso osa pisteytystä.”, Topi Törmä kertoo.

90 minuuttia kestäneen finaalin aikana ratkottiin muun muassa seuraavanlaiset tehtävät:

Poista luvusta 123123123123 viisi numeroa niin, että jäljelle jäävä luku on mahdollisimman pieni. Anna vastauksena tämä jäljelle jäävä luku.

Kaupassa omenat maksavat 2,19 euroa per kilogramma. Ostettaessa omenoita täysinä kiloina laskun loppusummaksi tulee 2x,y8 euroa, missä numerot x ja y ovat pyyhkiytyneet pois. Kuinka monta kiloa omenoita ostettiin? Muista perustella vastauksesi.

Koitoksen jälkeen finalisteille tarjottiin lounas. Iltapäivän ohjelmassa käytiin tehtävien ratkaisuja yhdessä läpi Oulun yliopiston Matemaattisten tieteiden yksikön Teemu Tynin ja Dimitri Tuomelan johdolla. ”Tehtävien ratkaisuista nousi esiin luovia ja joustavasti juuri tilanteeseen sopivia ratkaisutapoja. Useat olivat jopa sellaisia, joita emme etukäteen osanneet ennustaakaan.”, Dimitri Tuomela luonnehtii ja jatkaa ”Oli varsin ilahduttavaa huomata, että kilpailijat osasivat hyvässä hengessä esitellä ratkaisujaan, vertailla niitä ja keskustella niistä, mikä on tärkeä osa matemaattista osaamista.”

Ratkaisujen lisäksi tarjolla oli myös runsaasti erilaisia lautapelejä ja pulmatehtäviä, joiden parissa kilpailijat odottelivat finaalin tuloksia.

Kalaha, noin 3500 vuotta vanha peli Punaisenmeren alueelta, oli yksi monista peleistä viihdyttämässä finalisteja.
Karkkipelin voitto on makoisa.

Finaali osoittautui erittäin tasaväkiseksi; voittajakaksikko sai täydet pisteet, neljän kärki mahtui kahden pisteen sisään täysistä pisteistä (28-30 pistettä) ja viidennen sijankin jakoi kolme kilpailijaa. Kilpailijoiden taso oli todella hyvä, sillä kaikkien tulosten keskiarvo hipoi 20 pistettä. ”Tehtävät eivät olleet perinteisiä koulutehtäviä sekä vaativat hoksaamista ja perusteluja. Oli hienoa huomata, että seiskat pystyivät ratkaisemaan tehtäviä hyvällä menestyksellä ja jopa ottamaan haltuun uusia käsitteitä. Tulosten korkea keskiarvo osaltaan kertoo, että perusteluja oli osattu antaa.”, Topi Törmä summaa tyytyväisenä kilpailun tasoa.

Finaalin tulokset:

1. Vesa Jokela, Tupoksen yhtenäiskoulu

1. Juho Virsunen, Tupoksen yhtenäiskoulu

3. Akseli Ollinaho, Maikkulan koulu

4. Kalle Savikoski, Linnakankaan koulu

5. Eemil Göös, Kirkonkylän koulu

5. Aleksi Kropsu, Oulun normaalikoulu

5. Siiri Siponen, Myllytullin koulu

8. Paulus Tahkola, Kirkonkylän koulu

9. Eveliina Kujala, Liminganlahden yhtenäiskoulu

9. Niilo Mäki, Metsokankaan koulu

 

7.-luokkalaisten matematiikkakilpailun alkukilpailu järjestettiin Oulun seudun kouluilla helmikuussa. Osallistuminen oli jälleen ihailtavan runsaslukuista, alkukilpailun vastauksia palautettiin Oulun yliopistolle tarkastettavaksi 472 kappaletta 22 eri koulusta. Mukana kilpailussa olivat Oulun, Hailuodon, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen ja Tyrnävän koulut.

Alkukilpailussa ratkottiin muun muassa seuraava tehtävä:

Ulla, Leena ja Ville lähtevät partikkaretkelle. He ajavat autolla patikkapolun alkuun ja lähtevät kävelemään polkua nopeudella 6 km/h. Kymmenen minuuttia käveltyään he huomaavat, että nuotiomakkarat unohtuivat autoon, ja Ulla lähtee hölkkäämään polkua takaisin autolle nopeudella 12 km/h. Leena ja Ville jatkavat matkaa polkua eteenpäin nopeudella 6 km/h. Kuinka kauas autolta Leena ja Ville ovat ehtineet polkua pitkin, kun Ulla pääsee auton luo?

Kilpailun järjestivät yhteistyössä Oulun yliopiston matemaattisten tieteiden yksikkö, Oulun yliopiston LUMA-keskus OuLUMA ja Suomen matemaattisen yhdistyksen valmennusjaos. Vastaava kilpailu finaaleineen käydään tänä keväänä myös Helsingissä, Turussa ja Satakunnassa. Lisätietoa ja kilpailukysymykset ratkaisuineen ilmestyvät kevään kuluessä tänne.

 

 


Merja Vaaramaa on koulutukseltaan luonnonmaantieteilijä ja työskentelee suunnittelijana OuLUMA-keskuksessa.

2 kommenttia artikkelille “Seiskaluokkalaiset kisasivat jälleen Oulun seudun matematiikkamestaruudesta

 1. Rantalakeus 24.4.2019:

  ”Kau­pas­sa ome­nat mak­sa­vat 2,19 eu­roa per ki­log­ram­ma. Os­tet­ta­es­sa ome­noi­ta täy­si­nä ki­loi­na las­kun lop­pu­sum­mak­si tu­lee 2x,y8 eu­roa, mis­sä nu­me­rot x ja y ovat pyyh­kiy­ty­neet pois. Kuin­ka mon­ta ki­loa ome­noi­ta os­tet­tiin?

  Osai­sit­ko rat­kais­ta teh­tä­vän? Tu­pok­sen kou­lun seit­se­mäs­luok­ka­lai­set Juho Vir­su­nen ja Vesa Jo­ke­la pur­ki­vat päh­ki­nän on­nis­tu­nees­ti Ou­lun yli­o­pis­ton jär­jes­tä­mäs­sä Ou­lun seu­dun ma­te­ma­tiik­ka­kil­pai­lun fi­naa­lis­sa.

  He on­nis­tui­vat nel­jäs­sä muus­sa­kin teh­tä­väs­sä niin hy­vin, et­tä puo­li­tois­ta­tun­ti­sen kil­pai­lun jäl­keen tu­lok­se­na oli täy­det pis­teet.”

  Vesa on Tainan ja Visa-Matin poika ja hehän ovat Oulun yliopiston matemaattisten tieteiden laitoksen alumneja.

  https://www.rantalakeus.fi/uutiset/juho-ja-vesa-taitavat-matematiikkaa–kerasivat-taydet-pisteet-oulun-seudun-matikkakisasta-6.577.3530951.3810211b96?fbclid=IwAR0ZVupM5dvmmjvAxRoM2yLsvycfCd_E7O9zCABBmkccoKFK4x6_WpWWMUI#.XMBxcxnhNbw.facebook

  Valtakunnan virallinen matikkatäti | keskiviikkona 24. huhtikuuta klo 17:54 #

 2. Uutinen on julkaistu Kalevan Juttutuvassa:

  https://www.kaleva.fi/juttutupa/kulttuuri/kasin-kosketeltavaa-matematiikkaa-ja-laksyapukerhoja/7135192?fbclid=IwAR0nozwP5TA87VPe4cwDpNcFAlitvy51l9MWGxfkZiGbz_h-r7ZEhhXq3PM

  Valtakunnan virallinen matikkatäti | keskiviikkona 24. huhtikuuta klo 18:56 #

Kirjoita kommentti