Matematiikan kesäkursseja yliopiston ja lukioiden välisellä yhteistyöllä

maanantaina 5. elokuuta 2019 | | Ei kommentteja

Oulun yliopiston matemaattisten tieteiden yksikön ja Oulun yliopiston LUMA-keskuksen järjestämillä matematiikan kesäkursseilla saatiin tänäkin vuonna jakaa matematiikan oppeja lukiolaisille. Ohjaajina kursseilla toimivat aktiiviset matematiikan opettajaopiskelijat sekä vastavalmistuneet opettajat.

Kursseja järjestettiin Kastellin, Keminmaan, Kempeleen, Siikajoen ja Tornion lukioissa sekä Oulun yliopistolla. Lukiot antoivat tilat ja laitteet käyttöön viikoksi, mikä mahdollisti kurssien järjestämisen usealla paikkakunnalla. Kurssien maksuttomuus ja ohjaajien innostuneisuus sai kiitosta monelta kurssilaiselta.

Kursseilla oli osallistujamäärästä riippuen 1–3 ohjaajaa. Tänä vuonna lyhyen matematiikan kurssilla oli kolme ohjaajaa, ja palautetta tulikin siitä, että apua tehtävien ratkomiseen sai todella nopeasti.

Peruskoulun kertaavalla Nivel-kurssilla palautettiin mieleen matematiikan käsitteitä lukiota ja ammattikoulua varten. Kurssilla ehdittiin tavallisten tehtävien lisäksi  pelaamaan matematiikkapelejä. Monen kurssilaisen mielestä peleistä oppi matematiikkaa ja ne olivat motivoivia.

Pitkän matematiikan kertauskursseilla ratkottiin paljon vanhoja yo-tehtäviä, mikä voi viedä mukanaan niin lukiolaisen kuin ohjaajankin. Moni lukiolainen ei malttanut pitää taukoa, vaan jatkoi tehtävän ratkomista.

Pitkän matematiikan kertauskursseilla päästiin harjoittelemaan sähköiseen kokeeseen vastaamista, ja tehtäviä ratkottiin Abitissa. Se kannatti, sillä suurimmalla osalla sähköiset vastaamistaidot paranivat kurssin aikana. Lisäksi moni lukiolainen kertoi, että valmiit GeoGebra-appletit auttoivat käsitteiden ymmärtämisessä. Tietokoneesta on hyötyä  – se voi toimia hyvänä apuvälineenä laskemisessa ja havainnollistamisessa.

Kurssilaiset olivat hyvin motivoituneita opiskelemaan. Tulivathan he kesälomalla kurssille. Jotkut jopa kertoivat motivaation parantuneen kurssin aikana.

Kastellin AAA2-kurssilla laskettiin tietokoneen lisäksi perinteisesti kynällä ja paperilla.

 


Anna-Helena Isopahkala toimi kesällä 2019 matematiikan kesäkurssien koordinaattorina.

Ei kommentteja artikkelille “Matematiikan kesäkursseja yliopiston ja lukioiden välisellä yhteistyöllä

Kirjoita kommentti