LUMA2020 terveiset

maanantaina 11. toukokuuta 2020 | | Ei kommentteja

Oulun yliopiston LUMA-keskus on ollut lukuvuonna 2019-2020 mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa LUMA2020-hankkeessa. LUMA-toiminnan tavoitteena on edistää lasten ja nuorten harrastuneisuutta ja taitoja luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian toimintaympäristöissä, tukea kasvatus- ja opetushenkilöstön elinikäistä oppimista sekä vahvistaa tutkimuspohjaista opetuksen kehittämistyötä.

LUMA2020-ohjelman kehittämisteemoja ovat olleet kestävä kehitys, matematiikkaa ympärillämme, teknologia ympärillämme ja vapaavalintainen minun LUMAni. Päiväkodit ja oppilaitokset perusasteelta toiselle asteelle ovat toteuttaneet erilaisia projekteja ja kehittäneet uusia LUMA-teemoihin liittyviä opetuskäytänteitä. Oulun seudulla LUMA2020-hankkeessa on ollut mukana yli 1000 lasta ja nuorta, kymmeniä opettajia, 150 kasvatus- ja opetusalan opiskelijaa ja erilaisten tiedetapahtumien kautta myös satoja perheitä. 

Lukuvuoden aikana pidimme erilaisia tiedetapahtumia sekä päiväkodeissa että oppilaitoksissa ja toisaalta saimme useita vierailijaryhmiä yliopistolle. Kasvatus- ja opetusalan henkilöstön kanssa kokoonnuimme useaan otteeseen eri teemoihin liittyen: lisää tietoa kertyi esimerkiksi projektioppimiseen tai tutkimisen taitoihin liittyen, ja tiedetehtävistä sai uusia ideoita myös oman luokan tai päiväkotiryhmän kanssa toteutettavaksi. Hankkeen aikana on kehitetty myös välinelainaamoa, joka on ollut erittäin suosittu. Tämä työ jatkuu meillä vielä, ja toivottavasti syksyllä 2020 saadaan paljon uutta LUMA-materiaalia päiväkotien ja oppilaitosten käyttöön.

Suurin osa LUMA2020-kehittämisyhteisöistä osallistui projekteillaan ja opetuskäytänteillään StarT-kilpailuun. Seuraavaksi mietimme, miten lukuvuosi on sujunut oman yhteisön tiedekasvatuksen kehittämisen näkökulmasta ja mihin suuntaan jatketaan ensi syksynä.

 

Kurkista alueemme LUMA2020-toimintaan!


Susanna Hasiwar on koulutukseltaan luokanopettaja (teknologiapainotteinen luokanopettajakoulutus) ja työskentelee LUMA2020-ohjelmassa suunnittelijana Oulun yliopistolla. Työn alla on myös väitöskirja 10-12 -vuotiaiden oppilaiden matemaattisesta ongelmanratkaisusta.

Ei kommentteja artikkelille “LUMA2020 terveiset

Kirjoita kommentti