Hankkeen taustaa

Alakoulun aritmetiikkaa uusin silmin -hankkeessa kehitetään kansainvälisen tutkimuksen pohjalta opetuksellisia lähestymistapoja ja ideoita, joilla pohjustetaan jo alakoulussa varsinaisesti yläkoulussa alkavaa algebran opiskelua.

Tekemällä käytännön kannalta pieniä, mutta teoreettisesti oleellisia muutoksia nykyiseen alakoulun aritmetiikan opetukseen voidaan tukea matemaattisesti kantavien käsitysten ja merkitysten konstruointia ja helpottaa algebran opiskelun alkua. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi monipuolinen numeeristen yhtälöiden käyttö alkuopetuksesta lähtien, jotta oppilailla on mahdollisuus hahmottaa yhtäsuuruusmerkin strukturaalinen merkitys, erilaiset tutkimustehtävät, ongelmat ja leikit, joiden kautta pohjustetaan muuttujan ja algebrallisen yhtälön käsitteitä sekä algebrallisen yhtälönratkaisun periaatteita, hieman eri tavalla toteutetut päässälaskutuokiot jne.

Suomalaisessa koulumatematiikan kulttuurissa ei ole vielä tarpeeksi opittu hyödyntämään oppilaiden aktiivisen toiminnan jälkeistä reflektoivaa opetuskeskustelua, jossa oppilaat esittävät omia, aitoja ajatuksiaan, perustelevat niitä, kuuntelevat muiden ajatuksia sekä suhteuttavat omaa ajatteluaan tähän keskusteluun. Hankkeessa kehitetään tapoja tukea alakoulun opettajien taitoa luoda ja ohjata korkeatasoisia koko luokan matemaattisia keskustelutilanteita. Keskustelukulttuuria matematiikan oppitunneilla voidaan kehittää neuvottelemalla sopivia sosiaalisia ja sosiomatemaattisia normeja. Nämä kuvaavat niitä odotuksia, joita luokkayhteisön jäsenillä on toisilleen keskusteluun osallistumisesta ja erityisesti matemaattisesti arvostetuista osallistumisen tavoista.

Alakoulun aritmetiikkaa uusin silmin -hanke on osa LUMA SUOMI -kehittämisohjelmaa, josta voit lukea lisää osoitteessa https://suomi.luma.fi/

 

 


OuLUMA toisaalla

LUMA-uutisia


LUMA-sanomat
  • Yhteysvirhe