Henri Karjalainen

Henri Karjalainen


Tunnistatko trigonometristen funktioiden kuvaajat?

Tunnistatko trigonometristen funktioiden kuvaajat?

torstaina 11. heinäkuuta 2013 |

Koordinaatistoon on piirretty kuuden trigonometrisen funktion kuvaajat. Tehtävänä on tunnistaa kuvaajat. Tehtävänannossa annetaan vihjeitä tehtävän ratkaisuun.


Osaatko yhdistää funktion ja sen integraalifunktion pelkän kuvaajan perusteella?

Osaatko yhdistää funktion ja sen integraalifunktion pelkän kuvaajan perusteella?

torstaina 11. heinäkuuta 2013 |

Tehtävävässä on esitetty kuuden funktion sekä niiden integraalifunktioiden kuvaajat. Tehtävänä on yhdistää funktio ja sen integraalifunktio kuvaajien perusteella.


Operaatiokone

Operaatiokone

torstaina 11. heinäkuuta 2013 |

Tehtävässä on valittavissa seitsemän vihreää korttia. Kun kortin laittaa tehtävässä mainittuun operaatiokoneeseen, saadaan laskemalla ulos operaatiolla käsitelty kortti.

Tehtävässä on annettu kuusi maalia (siniset kortit), joihin on etsittävä reitti operaatioita ja vihreitä kortteja käyttämällä. Tehtävä on osittain haastava.


Mikä funktio?

Mikä funktio?

torstaina 11. heinäkuuta 2013 |

Tehtävässä pyydetään konstruoimaan funktio, joka täyttää seuraavat ehdot:
1. Alkupiste on (0, 0) ja päätepiste (1, 1). 2. Kun se pyörähtää x-akselin ympäri, se muodostaa kappaleen, jonka tilavuus on 1.


Eksponenttifunktion muokkaaminen

Eksponenttifunktion muokkaaminen

perjantaina 5. heinäkuuta 2013 |

Tehtävässä on esitetty eksponenttifunktion f(x) kuvaaja. Samaan koordinaatistoon on piirretty myös 4f(x), f(x-1), f(2x) ja f(x)-2 funktioiden kuvaajat. Tehtävänä on tunnistaa kuvaajat.


Juurifunktion muokkaaminen

Juurifunktion muokkaaminen

perjantaina 5. heinäkuuta 2013 |

Tehtävässä on esitetty erään juurifunktion f(x) kuvaaja. Samaan koordinaatistoon on piirretty myös 4f(x), f(x-1), f(2x) ja f(x)-2 funktioiden kuvaajat. Tehtävänä on tunnistaa kuvaajat.


Logaritmifunktion muokkaaminen

Logaritmifunktion muokkaaminen

perjantaina 5. heinäkuuta 2013 |

Tehtävässä on esitetty erään logaritmifunktion f(x) kuvaaja. Samaan koordinaatistoon on piirretty myös 4f(x), f(x-1), f(2x) ja f(x)-2 funktioiden kuvaajat. Tehtävänä on tunnistaa kuvaajat.


Tunnistatko eri kantaiset logaritmifunktiot kuvaajan perusteella?

Tunnistatko eri kantaiset logaritmifunktiot kuvaajan perusteella?

perjantaina 5. heinäkuuta 2013 |

Tehtävässä on esitetty 10-kantaisen logaritmifunktion f(x) kuvaaja. Samaan koordinaatistoon on piirretty myös eri kantaisten logaritmifunktioiden kuvaajia. Tehtävänä on tunnistaa kuvaajat.


Menikö trigonometrisen funktion maksi- ja minimiarvon etsiminen oikein?

Menikö trigonometrisen funktion maksi- ja minimiarvon etsiminen oikein?

perjantaina 5. heinäkuuta 2013 |

Tehtävänannossa on esitetty erään opiskelijan kaksi yritystä ratkaista annettu tehtävä. Lukijaa pyydetään korjaamaan ratkaisuyrityksessä mahdollisesti esiintyvä lasku/ajatusvirhe sekä saattamaan se virheen kohdalta loppuun.


Funktion aidosti väheneminen

Funktion aidosti väheneminen

perjantaina 5. heinäkuuta 2013 |

Tehtävässä on esitetty kolmen erilaisen funktion kuvaajat ja pyydetään pohtimaan ovatko funktiot aidosti väheneviä.


3 / 5««...234...»»

OuLUMA toisaalla

LUMA-uutisia


LUMA-sanomat
  • Yhteysvirhe