Jarmo Rusanen

Jarmo Rusanen toimii Oulun yliopiston maantieteen laitoksen johtajana. Hänen tekemänsä tutkimuksen kohteena ovat paikkatietojärjestelmät ja Suomen aluerakenteen dynamiikka.


Ensimmäisen vuoden opinnot maantieteen laitoksella

Ensimmäisen vuoden opinnot maantieteen laitoksella

keskiviikkona 29. kesäkuuta 2011 |

Maantieteen laitos palkittiin keväällä 2011 hyvin sujuneista ensimmäisen vuoden opinnoista. Menestyksen takana ovat motivoituneet opiskelijat ja laitoksen intensiivinen periodijärjestelmä.


Maantieteen opiskelu Oulun yliopistossa

Maantieteen opiskelu Oulun yliopistossa

perjantaina 28. tammikuuta 2011 |

Maantiede on laaja tieteenala, jolle mikään ympäristöllis-inhimillinen asia ei ole vieras. Maantiede jakautuu laitoksellamme viiteen osa-alueeseen. Ne ovat: luonnon-, kulttuuri- ja matkailumaantiede, aluekehitys ja aluepolitiikka sekä geoinformatiikka.


OuLUMA toisaalla

LUMA-uutisia


LUMA-sanomat
  • Yhteysvirhe