Jouni Pursiainen

Jouni Pursiainen on kemian professori ja toimii vuoden 2016 alusta lähtien Oulun yliopiston LUMA-keskuksen johtajana.


Valintaperusteiden kertomaa

Valintaperusteiden kertomaa

torstaina 11. helmikuuta 2016 | | Yksi kommentti

Mitä aineita lukiossa kannattaa lukea? Oulun yliopiston opiskelijavalinnan perusteet kertovat siitä, mitä lukioaineita yliopisto-opinnoissa tarvitaan ja arvostetaan.


Elollista luonnontiedettä

Elollista luonnontiedettä

torstaina 21. tammikuuta 2016 |

LUMA-toiminnan profiilissa esiintyvät sanat luonnontieteet, matematiikka, tietotekniikka ja tek­no­lo­gia, eikä määrittelyssä sinänsä ole mitään vikaa. Koska LUMA-toiminnan tarve on ollut suurinta matematiikan, fysiikan ja kemian kohdalla, tuo profiili saattaa kuitenkin näyttäytyä kovana ja tek­no­logisena. Tämän takia on hyvä nostaa esille luonnontieteiden elollista puolta.


Miksi meillä on OuLUMA?

Miksi meillä on OuLUMA?

keskiviikkona 16. joulukuuta 2015 | | 3 kommenttia

Oulun yliopiston LUMA-keskuksen teh­tä­vä­nä on orga­ni­soida ja edis­tää Pohjois-Suomessa tehtävää yliopis­tojen ja koulujen välistä yh­teis­työtä ma­te­ma­tii­kan ja luonnontieteiden opetuksen ja opis­kelun kehittämiseksi. LUMA-keskuksen uusi johtaja Jouni Pursiainen kertoo, miksi LUMA-toiminta on niin tärkeää.


Luonnontieteitä lukemaan

Luonnontieteitä lukemaan

keskiviikkona 12. toukokuuta 2010 |

Kun mietitään matematiikan, fysiikan ja kemian merkitystä lukiossa, kyse ei ole siitä, har­kitseeko jotakin näistä oppi­ai­neis­ta elämänuraksi, vaan siitä, ha­luaa­ko kä­siin­sä riittävät työkalut opis­kel­la huomattavan suurta osaa yliopis­to­jen ja ammattikorkeakoulujen opintosuunnista.


OuLUMA toisaalla

LUMA-uutisia


LUMA-sanomat
  • Yhteysvirhe