Lasse Holmström

Lasse Holmström toimii Oulun yliopistossa matemaattisten tieteiden laitoksen johtajana.


Matematiikan opiskelu Oulun yliopistossa

Matematiikan opiskelu Oulun yliopistossa

lauantaina 29. tammikuuta 2011 |

Matematiikka on tieteen ja teknologian kieli ja matemaattiset menetelmät valtaavat jatkuvasti alaa niin eri tieteiden perustutkimuksen kuin käytännön sovellutustenkin piirissä. Matematiikan osaaminen on siksi arvostettua ja matemaattisilla taidoilla on kysyntää mitä moninaisimmilla työelämän aloilla.


OuLUMA toisaalla

LUMA-uutisia