Maija Aksela

Maija Aksela on valtakunnallisen LUMA-neuvottelukunnan puheenjohtaja. Kansallinen LUMA-neuvottelukunta koordinoi eri yliopistojen LUMA-keskusten toimintaa ja sen tavoitteena on luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian oppimisen, opiskelun, opetuksen ja opettajankoulutuksen edistäminen.


Kansallisen LUMA-toiminnan kehittäminen

Kansallisen LUMA-toiminnan kehittäminen

tiistaina 11. tammikuuta 2011 |

Koko Suomen LUMA-toiminnan näkökulmasta ehkä merkittävintä vuonna 2010 oli kansallisen LUMA-neuvottelukunnan perustaminen.


Riittääkö Suomessa tulevaisuudessa matematiikan ja luonnontieteiden osaajia?

Riittääkö Suomessa tulevaisuudessa matematiikan ja luonnontieteiden osaajia?

tiistaina 28. joulukuuta 2010 | | Yksi kommentti

Miten turvaamme jatkossa kaikkien nuorten − tyttöjen ja poikien − mahdollisuudet sekä yhteiskunnan että työelämän edellyttämään osaamiseen? Miten saamme riittävästi osaajia lukuisille matematiikka ja luonnontieteitä tarvitseville aloille?


Tervehdys valtakunnallisesta LUMA-keskuksesta!

Tervehdys valtakunnallisesta LUMA-keskuksesta!

tiistaina 9. maaliskuuta 2010 |

LUMA-toiminta on yhteistyötä ja vuorovaikutusta kaikkien tahojen kanssa. Hyvä yhteistyö opettajien, oppilaiden, oppilaitosten, korkeakoulujen ja muiden sidosryhmien kanssa on avain menestykseen.


OuLUMA toisaalla

LUMA-uutisia


LUMA-sanomat
  • Yhteysvirhe