Peter Hästö

Peter Hästö työskentelee professorina Oulun yliopiston matemaattisten tieteiden laitoksella. Hän toimii aineenopettajalinjan vastuuhenkilönä. Hän vastaa OuLUMA-keskuksen toiminnasta.


Matemaattinen ongelmanratkaisu suomalaisissa kouluissa

Matemaattinen ongelmanratkaisu suomalaisissa kouluissa

torstaina 10. helmikuuta 2011 |

Matemaattinen ongelman ratkaisu on vaarallinen termi. Schoenfeldin määritelmän mukaan ongelmatehtävällä tarkoitetaan tehtävää, johon oppilaalla ei ole valmista ratkaisumallia käytettävissään.


OuLUMA toisaalla

LUMA-uutisia


LUMA-sanomat
  • Yhteysvirhe