Suvi Saarnio

Suvi Saarnio opiskelee maantieteen ja biologian aineenopettajaksi Oulun yliopistossa. Hän on kiinnostunut luonnonsuojelusta ja toimii Luonto-Liiton itämerilähettiläänä.


YVA-seminaarin antia

YVA-seminaarin antia

maanantaina 7. tammikuuta 2013 | | 3 kommenttia

YVA tarkoittaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä, jonka avulla pyritään vähentämään tai estämään hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia. Biologian laitos järjesti 19.11.2012 YVA-seminaarin joka oli avoin kaikille asiasta kiinnostuneille.


Luonto-Liitto tarjoaa itämeritietoutta nuorille

Luonto-Liitto tarjoaa itämeritietoutta nuorille

perjantaina 12. elokuuta 2011 |

Itämeri on erityisominaisuuksiensa vuoksi erityisen herkkä ihmistoiminnalle. Rehevöityminen ja ympäristömyrkyt johtavat meriluonnon köyhtymiseen. Itämerilähettiläiden pitämien tuntien tavoitteena on vähentää vesistöihin kohdistuvaa uhkaa lisäämällä nuorten ympäristötietoisuutta.


OuLUMA toisaalla

LUMA-uutisia