Esittely

LUMA-toiminnan tavoitteena on tukea ja edistää luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetusta ja oppimista kaikilla asteilla sekä lasten ja nuorten luonnontieteellistä, matemaattista ja teknologista harrastuneisuutta.

Oulun yliopiston LUMA-keskus

OuLUMA-keskus on perustettu vuonna 2007 Pohjois-Suomen LUMA-yhteistyön foorumiksi. Keskuksen tavoitteena on organisoida ja edistää Pohjois-Suomessa tehtävää yliopistojen ja koulujen välistä yhteistyötä matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen ja opiskelun kehittämiseksi.

Yhteystiedot

OuLUMA-keskuksen henkilöstön työtilat sijaitsevat Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella ja heidät tavoitat myös sähköpostitse ja puhelimella.

OuLUMA.fi-sivusto

Keskuksen tiedonjakokanavana toimii OuLUMA.fi-sivusto.

Yhteistyötahot

OuLUMA-keskus toimii yhteistyössä sekä muiden Suomen LUMA-keskusten että koulujen ja muiden Pohjois-Suomen LUMA-toimijoiden kanssa. 8.11.2013 alkaen OuLUMA-keskus on ollut osa LUMA-keskus Suomea, joka on suomalaisten yliopistojen LUMA-keskusten katto-organisaatio.


OuLUMA toisaalla

LUMA-uutisia


LUMA-sanomat
  • Yhteysvirhe