OuLUMA.fi-sivusto

Oulun LUMA-keskuksen OuLUMA.fi-sivusto tarjoaa

  • ideoita opetuksen elävöittämiseksi ja toiminnallisuuden lisäämiseksi
  • materiaaleja opetuksen tueksi
  • tietoa LUMA-aineiden tarpeellisuudesta opiskelussa ja työelämässä
  • tietoa LUMA-aineisiin liittyvistä tapahtumista
  • tietoa Pohjois-Suomen LUMA-toiminnan hyvistä käytänteistä sekä opettajien toteuttamista LUMA-projekteista

Sivuston toimintaan ja sisältöihin liittyviä ideoita otetaan jatkuvasti vastaan. Voit osallistua OuLUMA.fi-sivuston tekemiseen myös lähettämällä sivustolla julkaistavaksi LUMA-aineisiin liittyviä

  • artikkeleita
  • itse kehittämiäsi oppimateriaaleja

Ohjeet OuLUMA.fi-sivustolla julkaistavien materiaalien lähettämiseen

Artikkelitekstien pituuden toivomme olevan noin 1-2 A4-sivua ja tekstin voi lähettää osoitteeseen ouluma@ouluma.fi esimerkiksi Word-tiedostona. Artikkelin kuvitukseksi tarkoitetut kuvat on hyvä lähettää erillisinä sähköpostin liitetiedostoina, esimerkiksi jpg-muodossa. Varsinaisen artikkelitekstin ja kuvien lisäksi toivomme saavamme lyhyen esittelytekstin artikkelin kirjoittajasta.

Oppimateriaaleja voi lähettää osoitteeseen ouluma@ouluma.fi esimerkiksi Word-tiedostoina. Oppimateriaalin yhteydessä on hyvä kertoa, mille luokkatasolle kyseinen materiaali on tarkoitettu ja mitä avainsanoja toivotte meidän liittävän lähettämäänne materiaaliin. Toiminnallisten tehtävien osalta toivomme saavamme  myös listan tehtävässä tarvittavista välineistä sekä tehtävän tavoitteet lyhyesti, muutamaan lauseeseen tiivistettynä.

Oppimateriaaleja voidaan myös linkittää OuLUMA-sivustolle lyhyen esittelytekstin kera.

OuLUMA.fi-sivustolla julkaistujen materiaalien käyttöehdot

OuLUMA.fi-sivustolle tuotetaan materiaalia osana OuLUMA-keskuksen toimintaa. Lisäksi sivustolla on esillä opettajien ja muiden LUMA-toimijoiden materiaaleja.

OuLUMA-keskuksen tuottamat, EU-logoin merkityt materiaalit ovat vapaasti käytettävissä ja kopioitavissa opetuskäyttöön. Materiaalien tekijät tulee olla mainittuna käytön yhteydessä ja materiaalien kaupallinen hyödyntäminen on kielletty. Muu sivustolla esillä oleva materiaali on yleensä käytettävissä vastaavilla ehdoilla. Sivustolle linkitetyn materiaalin osalta pyydämme kuitenkin noudattamaan materiaalin tarjoajan omilla verkkosivuilla esiteltyjä käyttöehtoja.

Kuva: Toivo Korja

OuLUMA toisaalla

LUMA-uutisia


LUMA-sanomat
  • Yhteysvirhe