Biologia ja maantiede

 

Metsävisa

Metsävisa on Suomen Metsäyhdistyksen sekä Biologian ja maantieteen opettajien liiton BMOL ry:n järjestämä valtakunnallinen metsätietokilpailu. Visatehtävät käsittelevät metsäbiologiaa, metsätaloutta, metsäteollisuutta ja ympäristöasioita. Kilpailuun voivat osallistua kaikki perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 oppilaat.

Metsävisan alkuerät järjestetään kouluissa helmikuussa, välikarsinta maakunnittain toukokuun alussa ja valtakunnallinen loppukilpailu toukokuun lopussa. Lisätietoa Metsävisasta löydät Suomen Metsäyhdistyksen verkkosivuilta:

http://www.smy.fi/koulut/metsavisa

Juniorivesikilpailu

Juniorivesikilpailu on vuosittain järjestettävä kansallinen ja kansainvälinen suurtapahtuma alle 20-vuotiaille nuorille. Juniorivesikilpailun tarkoituksena on edistää nuoria toimimaan sekä nykyisen että tulevan vesiympäristön hyväksi. Kilpailun suomalaisena järjestäjänä toimii Suomen Vesiyhdistys ry.

Lisätietoa vesikilpailusta löydät Suomen Vesiyhdistys ry:n ja kansainvälisen kilpailun verkkosivuilta:

http://www.vesiyhdistys.fi/Juniorivesipalkinto/Juniorivesipalkintoindex.html

http://www.siwi.org/stockholmjuniorwaterprize

Kansallinen biologiakilpailu

Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry järjestää vuosittain tammikuun puolivälissä kansallisen biologiakilpailun. Kilpailun tarkoituksena on motivoida monen tasoisia oppilaita ja nostaa biologian arvostusta. Kilpailu jakautuu kahteen osaan: A-osan (20 kysymystä) tehtävät pohjautuvat suoraan lukion kurssien ja oppikirjojen sisältöihin. B-osan (20 kysymystä) tehtävät ovat vaativampia, esimerkiksi soveltamista ja aineiston tulkintaa vaativia, biokemiallisiin reaktioihin tai systematiikkaan perustuvia tehtäviä. Viisi B-osan tehtävistä on myös englanninkielisiä.

Kymmenen kansallisessa biologiakilpailussa parhaiten menestynyttä oppilasta pääsee Helsingin yliopiston järjestämään kahden viikon pituiseen valmennukseen, jonka päätteeksi valitaan Suomen edustajat kansainvälisiin biologian olympialaisiin. Sääntöjen mukaan kansainväliseen kilpailuun osallistuva opiskelija ei saa olla ennen 1.7. 20 vuotta täyttänyt.

Kilpailun aikataulun ja muuta lisätietoa löydät BMOL ry:n verkkosivuilta:

http://www.bmol.fi/kansallisetkilpailut.htm

Biologian olympialaiset

International Biology Olympiad (IBO) on laaja kansainvälinen biologian kilpailu, joka järjestetään vuosittain heinäkuussa jossain IBO:n jäsenmaassa. Kilpailu kestää viikon, ja siihen sisältyy sekä taitoja (Practical I-IV) että tietoja (Theoretical A-B) mittaavat kilpailupäivät.

IBO:n päämääränä on innostaa nuoria biologian opintoihin ja edistää ajatusten vaihtoa sekä kansainvälisiä ystävyyssuhteita biologiasta kiinnostuneiden nuorten välillä. Kilpailijat ovat osallistuvien maiden biologiakilpailuissa menestyneitä koululaisia.

Lisätietoa biologian olympialaisista löydät BMOL ry:n ja IBO:n verkkosivuilta:

http://www.bmol.fi/Ibo.htm

http://www.ibo-info.org/

Kansallinen maantiedekilpailu

Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry järjestää parillisina vuosina tammikuun puolivälissä kansallisen maantiedekilpailun. Kilpailun tarkoituksena on motivoida monen tasoisia oppilaita ja nostaa maantieteen arvostusta.

Kymmenelle kilpailussa parhaiten menestyneelle opiskelijalle tarjotaan mahdollisuutta osallistua Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen järjestämään valmennukseen, jonka päätteeksi valitaan Suomen edustajat kansainvälisiin maantieteen olympialaisiin. Sääntöjen mukaan kansainväliseen kilpailuun osallistuva opiskelija ei saa olla ennen 1.7. 20 vuotta täyttänyt.

Kilpailun aikataulun ja muuta lisätietoa löydät BMOL ry:n verkkosivuilta:

http://www.bmol.fi/kansallisetkilpailut.htm

Maantieteen olympialaiset

International Geography Olympiad (IGEO) on kansainvälinen maantieteen kilpailu, joka järjestetään joka toinen vuosi heinä-elokuussa. Kilpailu koostuu kolmesta osioista: kirjallisesta kokeesta, kenttäkokeesta ja ns. multimedia-kokeesta.

Suomen kilpailujoukkue valitaan kansallisten maantieteen kilpailujen perusteella. Lisätietoa maantieteen olympialaisista löydät BMOL ry:n ja IGEO:n verkkosivuilta:

http://www.bmol.fi/Igeo.html

http://www.geoolympiad.org/

 


OuLUMA toisaalla

LUMA-uutisia


LUMA-sanomat
  • Yhteysvirhe