Fysiikka ja kemia

 Lukion fysiikkakilpailu

Suomen kansallisen fysiikkakilpailun järjestää vuosittain Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry. Alkukilpailut järjestetään kouluissa marraskuussa ja kilpailumateriaalit toimitetaan kaikille kouluille ilman eri tilausta. Opettajat vastaavat alkukilpailujen järjestämisestä kouluillaan.

Kilpailussa on kaksi sarjaa: perussarja ja avoin sarja. Perussarjaan saavat osallistua kaikki 1. ja 2. vuoden lukiolaiset. Tehtävät käsittelevät fysiikkaa luonnontieteenä, mekaniikkaa ja energiaa sekä aaltoliike- ja äänioppia. Avoimeen sarjaan voivat puolestaan osallistua kaikki lukiolaiset. Tehtävät ovat lukiotyyppisiä ja liittyvät lukion fysiikan kursseihin. Tehtävistä yksi on kokeellinen. Avoimen sarjan alkukilpailun perusteella kutsutaan noin kaksikymmentä parasta loppukilpailuun, joka järjestetään tammi-helmikuun vaihteessa Helsingissä.

Kilpailuissa menestyneet palkitaan rahapalkinnoin ja kunniakirjoin. Kummankin sarjan parhaille annetaan jatkovalmennusta, joka koostuu aluksi kirjevalmennustehtävistä. Valmennuksen perusteella valitaan Suomen edustusjoukkue Suomi-Viro-fysiikkamaaotteluun ja edelleen fysiikkaolympialaisiin. Kilpailussa menestyneille on myös tarjolla mahdollisuus päästä ilman pääsykoetta opiskelemaan matemaattis-luonnontieteellisiä aineita useimpiin korkeakouluihin.

Lisätietoja löytyy MAOL ry:n verkkosivuilta:

http://www.maol.fi/kilpailut/4tieteenkisat/lukion-fysiikka/

Suomi-Viro-fysiikkamaaottelu

Pääosa Suomen 10-20 henkilön joukkueesta Tallinnaan valitaan lukion fysiikkakilpailun avoimen sarjan kirjevalmennuksen perusteella. Lisäksi kilpailuun voidaan valita muutama osallistuja perussarjan kirjevalmennuksen ja valmennusviikonlopun perusteella. Kilpailu on kolmipäiväinen, joista kahtena ensimmäisenä päivänä on koe, jossa on sekä teoreettinen että kokeellinen osuus. Kilpailun perusteella valitaan viisihenkinen joukkue kansainvälisiin fysiikkaolympialaisiin.

Lisätietoja:

http://www.jyu.fi/ipho/valmennus/kilpailut#suomiviro

Kansainväliset fysiikkaolympialaiset

Kansainväliset fysiikkaolympialaiset on alle 20-vuotiaille ei-korkeakouluopiskelijoille tarkoitettu vuosittain järjestettävä fysiikkakilpailu. Jokainen osallistuva maa saa lähettää kilpailuun yhden viisihenkisen joukkueen.

Fysiikkaolympialaisiin valituille Suomen ja Viron joukkueille järjestetään Suomessa ja Virossa yhteiset valmennusleirit, joilla valmistaudutaan olympialaisten kokeelliseen ja teoreettiseen osuuteen. Suomalaisten osuutena on ollut järjestää kokeellinen valmennus, joka on viime vuosina järjestetty Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksella. Virossa on toteutettu puolestaan teoreettinen valmennuskurssi.

Olympialaiset kestävät noin 10 päivää ja itse kilpailu on kaksipäiväinen. Ensin on teoreettinen osio ja yhden lepopäivän jälkeen kokeellinen tehtävä.

Lisätietoja:

http://www.jyu.fi/ipho/valmennus/kilpailut#ipho

Lukion kemiakilpailu

Suomen kansallisen kemiakilpailun järjestää vuosittain Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry. Alkukilpailut järjestetään kouluissa marraskuussa ja kilpailumateriaalit toimitetaan kaikille kouluille ilman eri tilausta. Opettajat vastaavat alkukilpailujen järjestämisestä kouluillaan.

Kilpailussa on kaksi sarjaa: perussarja ja avoin sarja. Perussarja on tarkoitettu enintään 3 kemian kurssia suorittaneille. Tehtävät käsittelevät jaksollisen järjestelmän, kemiallisen sidoksen, hapettumisen ja pelkistymisen, liuosten ja seosten, reaktioyhtälöiden sekä orgaanisen kemian aihepiirejä. Avoimen sarjan alkukilpailuun voivat osallistua kaikki lukiolaiset. Tehtävät ovat kurssien 1-5 alueelta. Avoimen sarjan lopullinen järjestys määräytyy alku- ja loppukilpailun tulosten perusteella. Avoimen sarjan alkukilpailun perusteella kutsutaan noin kaksikymmentä parasta loppukilpailuun, joka järjestetään tammi-helmikuun vaihteessa Helsingissä.

Kilpailuissa menestyneet palkitaan rahapalkinnoin ja kunniakirjoin. Kummankin sarjan parhaille annetaan jatkovalmennusta, jonka perusteella valitaan Suomen edustusjoukkue kemiaolympialaisiin. Kilpailussa menestyneille on myös tarjolla suoria matemaattis-luonnontieteellisten aineiden jatko-opiskelupaikkoja useisiin korkeakouluihin.

Lisätietoja löytyy MAOL ry:n verkkosivuilta:

http://www.maol.fi/kilpailut/4tieteenkisat/lukion-kemia/

Kansainväliset kemiaolympialaiset

Kansainväliset kemiaolympialaiset on alle 20-vuotiaille ei-korkeakouluopiskelijoille tarkoitettu vuosittain järjestettävä kemiakilpailu. Jokainen maa saa lähettää kilpailuun yhden nelihenkisen joukkueen.

Itse kilpailu on kaksipäiväinen ja pitää sisällään sekä kokeellisen että teoreettisen osan.

Lisätietoja:

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Chemistry_Olympiad

http://www.maol.fi/kilpailut/tiedeolympialaiset/olympiavalmennus/


OuLUMA toisaalla

LUMA-uutisia


LUMA-sanomat
  • Yhteysvirhe