Diplomin III tehtävät

Diplomin III tehtävät perustuvat 9. vuosiluokalla koulussa opiskeltuihin asioihin, joita kerrataan ja laajennetaan.

Matemaattisten aineiden diplomi III koostuu kolmesta osasta:

Diplomin ensimmäisen osan aihealueena ovat Yhtälönratkaisun kertausta ja täydennystä sekä Funktio. Osa koostuu alkupalasta ja 20 tehtävästä.

  1. Diplomi III osa 1

Diplomin toisen osan aihealueina ovat Trigonometriaa, Avaruusgeometriaa ja Yhtälöpari. Osa koostuu alkupalasta ja 30 tehtävästä.

  1. Diplomi III osa 2

Diplomin kolmannen osan aihealueina ovat Maankuoren raaka-aineet, Ihminen ja ionisoiva säteily sekä Sähköturvallisuus. Osa koostuu alkupalasta ja 20 tehtävästä.

  1. Diplomi III osa 3

OuLUMA toisaalla

LUMA-uutisia


LUMA-sanomat
  • Yhteysvirhe