Ohjeita opettajalle

Millaisia tehtäviä?

Matemaattisten aineiden diplomi tarjoaa kolme erillistä tehtäväpakettia yläkouluun. Tehtävät perustuvat koulussa jo opiskeltuihin asioihin, joita kerrataan ja laajennetaan.

Diplomin I tehtäväpaketti perustuu 7. vuosiluokalla koulussa opiskeltuihin asioihin, joita kerrataan ja laajennetaan. Diplomin II tehtävät puolestaan perustuvat 8. vuosiluokalla opiskeltuihin asioihin ja  diplomin III tehtävät vastaavasti 9. luokan oppisisältöihin.

Matemaattisten aineiden diplomien I ja II tehtävät on jaettu neljään osioon. Diplomin III tehtävät on puolestaan jaettu kolmeen osioon. Oppilas voi tehdä diplomin osiot ja kunkin osion tehtävät missä järjestyksessä tahansa.

Mitä välineitä tarvitaan?

Tehtävien tekemiseen tarvitaan kirjoitusvälineet, vihko, laskin sekä tietokone, internetyhteys ja GeoGebra-ohjelma, joka on ladattavissa ilmaiseksi internetistä täältä. Ohjeita GeoGebran käyttöön saa täältä.

Kuka voi tehdä ja millaisella aikataululla?

Matemaattisten aineiden diplomien tehtäviä voi tehdä kuka tahansa. Tehtäviä tehdään pääsääntöisesti kotona, mutta niitä voidaan tehdä mahdollisuuksien mukaan myös koulussa.

Tarkoituksena on, että oppilaat tekisivät tehtävät mahdollisimman itsenäisesti, mutta esimerkiksi vanhemmat ja sisarukset voivat auttaa tehtävien pohdinnassa ja opastaa tiedonhaussa.

Mistä saat oikeat ratkaisut?

Oikeat ratkaisut Matemaattisten aineiden diplomien tehtäviin saat sähköpostitse Oulun Normaalikoulun opettajilta Ari Heimoselta, Hellevi Kupilalta, Katja Leinoselta, Tuomo Talalalta, Hanna Tuhkaselta tai Pekka Vaaraniemeltä. Heidän sähköpostiosoitteensa ovat muotoa etunimi.sukunimi@oulu.fi.

Mistä saan diplomit oppilaille?

Kun oppilas on tehnyt diplomitehtävät, voit tulostaa hänelle diplomin:

Diplomi I

Diplomi II

Diplomi III

Jäikö jokin vielä askarruttamaan?

Ota yhteyttä Oulun Normaalikoulun opettajiin. Sivustoon liittyvissä ongelmissa voit olla suoraan yhteydessä OuLUMA-keskukseen.


OuLUMA toisaalla

LUMA-uutisia


LUMA-sanomat
  • Yhteysvirhe