Taustaa

Matemaattisten aineiden diplomi -hankkeen ovat toteuttaneet Oulun normaalikoulun opettajat yhteistyössä OuLUMA-keskuksen kanssa. Hankkeen tarkoituksena on tuottaa matemaattisten aineiden tehtäväpankki tukemaan harrastuneisuutta.

Idea tähän toimintaan on lähtöisin Matematiikkalehti Solmun sivuilta. Hanke sai Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön avustuksen, jonka turvin vuosina 2012-2014 toteutetaan vuosiluokat 7-9 kattava kokonaisuus.

Oivaltamisen iloa tehtävistä

Diplomitoiminnan avulla on tarkoitus tukea lahjakkaita oppilaita, mutta myös herättää piilevä lahjakkuus. Lisäksi tavoitteena on saada oppilaat kiinnostumaan matemaattis-luonnontieteellisten aineiden kokonaisuudesta ja kannustaa heitä näiden aineiden opiskeluun myös jatkossa.

Tehtävät tarjoavat oivaltamisen iloa, innostavat oppilaita pohtimiseen ja pitkäjänteiseen ajatteluun sekä opettavat oppilaita hyödyntämään tietokoneita opiskelussa. Lisäksi pyrkimyksenä on saada oppilaiden kotiväki mukaan kannustamaan diplomin teossa.

Toimintaa kaikkialle Suomeen

Matemaattisten aineiden diplomi on mahdollista toteuttaa koulusta riippumatta. Tehtävät perustuvat osittain koulussa jo opiskeltuihin asioihin, mutta mukana on myös uusia ja laajennettuja sisältöjä. Nyt saatavilla ovat Matemaattisten aineiden diplomit I-III, jotka kattavat perusopetuksen vuosiluokat 7-9. Diplomitoimintaa on tarkoitus laajentaa myöhemmin siten, että se kattaa myös lukiokurssit.


OuLUMA toisaalla

LUMA-uutisia


LUMA-sanomat
  • Yhteysvirhe