Valmennustoiminta

Matematiikkaan ja luonnontieteisiin liittyvä valmennustoiminta tarjoaa näistä aineista kiinnostuneille peruskoululaisille ja lukiolaisille kouluopetusta haastavampaa tekemistä. Valmennuksessa päähuomio on oman osaamisen kehittämisessä, eikä kilpailuihin osallistuminen ole välttämätöntä.

Matematiikkavalmennus Oulussa

Oulun yliopistolla järjestetään kaikille lukiolaisille ja yläkoululaisille avointa ja maksutonta matematiikkavalmennusta. Valmennuksen tarkoituksena on ongelmaratkaisutaitojen kehittäminen matemaattisten tehtävien ja pähkinöiden avulla.

Matematiikkavalmennus Oulussa

Kansallinen olympiavalmennus

Kansallisissa lukiolaisille suunnatuissa matematiikan ja luonnontieteiden kilpailuissa parhaiten menestyneet kutsutaan usein valmennukseen, jonka kautta on mahdollista päästä kyseisten aineiden olympiajoukkueisiin.

Kansallinen olympiavalmennus

Kilpailumatematiikan opas

Suomen matemaattisen yhdistyksen Valmennusjaoston julkaisemassa 108-sivuisessa Kilpailumatematiikan oppaassa esitellään tiiviisti mutta melko kattavasti niitä matematiikan alueita, joilta erilaisten matematiikan koululaiskilpailujen tehtävät yleensä valitaan.

Kilpailumatematiikan opas


OuLUMA toisaalla

LUMA-uutisia


LUMA-sanomat
  • Yhteysvirhe